Hoppa till innehåll

För kompetensbranschen gäller det att hålla blicken riktad mot framtiden och de förändringar som förändrar arbetsmarknaden. Några av de mest påtagliga ekonomiska förändringarna efter Berlinmurens fall är globaliseringen, digitaliseringen och de internationaliserade värdekedjorna. Sen, i direkt närtid, har vi coronapandemin.  Dessa har direkt inverkat på konkurrensen om kompetens för att hålla verksamheterna på topp.  

Svenska företag konkurrerar dessutom i realtid om samma kunder som företag i resten av världen. Det har i sin tur skapat en global arbetsmarknad för högt kvalificerade tjänster. Samma arbete kan utföras från en dator på Södermalm, i Svenstavik eller Shanghai. Pandemin har synliggjort att mycket arbete kan utföras på avstånd. Ett annat sätt att se på det är som vi brukar säga om bemanningsbranschen – jobbet är något som en utför, inte en plats att gå till. Det betyder att konkurrensen om kompetens och kraven på leverans skärps inom de flesta branscher.  

Många verksamheter har egna, välfungerande HR-avdelningar, men som inte nödvändigtvis har rekrytering som spetskompetens

För både arbetsgivare och medarbetare ökar kraven på såväl snabb anpassningsförmåga till skiftande förutsättningar som behoven av trygghet och stabilitet. World Economic Forum uppger i rapporten Future of Jobs Report (hösten 2020) att mellan hälften och en tredjedel av företagen, beroende på bransch, räknar med att de kommer att behöva vända sig till externa leverantörer för att tillgodose kompetensbehovet. Genom kompetensbranschen kan dessa önskemål tillgodoses.  

Behov av bemanning finns idag inom alla branscher. En av de viktigaste anledningarna till att företag använder sig av konsultlösningar är att de ger möjlighet till snabba och trygga växlingar i antalet medarbetare i ekonomisk upp- och nedgång. En annan är att få tillgång till specialistkompetens vid givna tillfällen. Bemanningslösningar inom vården är avgörande för att garantera vårdleverans till medborgarna, vilket annars inte hade varit möjligt på grund av underbemanning och rekryteringssvårigheter i regionerna.   

Många verksamheter har egna, välfungerande HR-avdelningar, men som inte nödvändigtvis har rekrytering som spetskompetens. Därför sköter rekryterings- och searchföretag idag rekryteringen på en allt större del av arbetsmarknaden. Att kunna attrahera, hitta, bedöma och bemöta kandidater har aldrig varit viktigare för företagens konkurrenskraft och för att vi ska få en välfungerande offentlig och privat sektor. När konkurrensen om kompetens hårdnar finns det ett väldigt litet utrymme för felrekryteringar. 

När verksamheter snabbt förändras ökar individens behov av kompetensutveckling eller stöttning till nya jobb eller studier

Även omställningsföretagens uppgift blir viktigare. När verksamheter snabbt förändras ökar individens behov av kompetensutveckling eller stöttning till nya jobb eller studier.  

Att ha en upparbetad relation med kompetensspecialister som snabbt kan hitta lösningar vid arbetstoppar, riktade insatser eller sjukfrånvaro ger stabilitet i både privata och offentliga verksamheter.  

Trevlig helg!

//Patrik