Hoppa till innehåll

Debattartikel i Uppsala Nya Tidning – publicerad den 28 juni 2021

En majoritet i Arbetsmarknadsnämnden i Uppsala kommun beslutade 21 juni att ansöka om att bli leverantör av matchningstjänster åt Arbetsförmedlingen inom det nya KROM-systemet. Detta är feltänkt på flera sätt. Dels bryter kommunen sannolikt mot kommunallagen genom sitt agerande och dels riskerar kommunen att minska effektiviteten i matchningssystemet.

Just nu pågår en reformering av Arbetsförmedlingen för att skapa en bättre fungerande matchning på arbetsmarknaden. Detta är en mycket viktig reform, i synnerhet som vi ser växande arbetslöshetssiffror till följd av pandemin. Navet i arbetsförmedlingssystemet är fristående jobb- och utbildningsförmedlare, som på Arbetsförmedlingens uppdrag rustar och matchar de arbetslösa till jobb.

Effekten blir ett mindre effektivt system, vilket drabbar de arbetssökande

Som en del av reformeringen kommer matchningstjänsten Kundval rusta och matcha (KROM) införas successivt i hela landet under året. Uppsala kommer ingå i KROM-leveransområde Stockholm som blir landets i särklass största från Östhammar i norr till Trosa i söder.

Regeringen och samarbetspartierna har i en debattartikel i Dagens samhälle meddelat att kommunerna inte regelmässigt bör konkurrera med fristående leverantörer. I stället vill de förbättra förutsättningarna för kommuner att ingå olika typer av samarbeten med Arbetsförmedlingen.

Att Uppsala i detta läge beslutar att ansöka om att bli leverantör åt Arbetsförmedlingen i konkurrens med fristående jobb- och utbildningsförmedlare är häpnadsväckande. Uppsala är landets fjärde största kommun och det finns redan idag 31 fristående jobb- och utbildningsförmedlare för kommunens arbetssökande att välja mellan.

Det kan aldrig bli konkurrens på lika villkor mellan en kommun och ett privat företag. Kommuner är skattefinansierade och kan inte gå i konkurs. De har även myndighetsfunktioner som gör att de kan få konkurrensfördelar i förhållande till de fristående jobb- och utbildningsförmedlare i situationer där den enskilde individen ska välja aktör. Detta riskerar skapa betydande konkurrensproblem och ytterst utslagning av fristående jobbförmedlare. Effekten blir ett mindre effektivt system, vilket drabbar de arbetssökande.  Att med kommunala skattemedel i ryggen erbjuda tjänster, som det finns företag som kan utföra, vore därtill ett resursslöseri.

En kommun som vill konkurrera med fristående jobbförmedlare omöjliggör ett konstruktivt samarbetsklimat

Om Uppsala agerar som leverantör inom valfrihetssystemet riskerar detta även att strida mot viktiga kommunalrättsliga principer, såsom lokaliseringsprincipen som innebär att en kommun enbart får ha hand om angelägenheter som har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar. Som leverantör är man skyldig att ta sig an alla individer inom leveransområdet som man blir vald av. Det aktuella leveransområdet utgörs av Stockholm från Östhammar i norr till Trosa i söder, vilket således är betydligt mer omfattande än Uppsala kommun. Risken är uppenbar att kommunen därmed kommer att verka för betydligt fler än kommunens egna medlemmar.

I stället för att börja sälja matchningstjänster bör kommunen i sin befintliga myndighetsroll försöka bidra till en fungerande samverkan med Arbetsförmedlingen och de fristående jobb- och utbildningsförmedlarna för att säkerställa att deras medborgare får hjälp till arbete. Att ge bättre stöd till arbetssökande och förbättra matchningen i Uppsala måste vara fokus. Inte på att bedriva kommunal konkurrerande verksamhet med privata företag.

En kommun som vill konkurrera med fristående jobbförmedlare omöjliggör ett konstruktivt samarbetsklimat. Så, tänk om, tänk rätt Uppsala kommun.

Patrik Eidfelt, förbundsdirektör, Kompetensföretagen
Andreas Åström, näringspolitisk chef, Almega
Fredric Skälstad, branschchef, Almega Utbildningsföretagen