Hoppa till innehåll

Ett av de största tillväxthindren för svenska företag är bristen på kompetens. Men samtidigt som många företag är i stort behov av arbetskraft råder arbetslöshet. Ett led i att lösa denna paradoxala utmaning är den pågående och hittills framgångsrika reformeringen av Arbetsförmedlingen.

Runt om i landet hjälper matchningsleverantörer allt fler långtidsarbetslösa till arbete. Resultaten är tydliga: Varannan får jobb eller påbörjar en utbildning. Långtidsarbetslösheten har på ett år minskat med 17 procent. Oron över vita fläckar, områden utan matchningsleverantörer, är också överspelad då endast 160 arbetssökande enligt Arbetsförmedlingen bor i sådana områden.

Lösningen ligger i en aktiv arbetsmarknadspolitik med effektiva matchningstjänster, arbetsmarknadsutbildningar och anställningsstöd

Samtidigt återstår mycket att göra. Bristen på arbetskraft drabbar alla företag, både dem med lägre kompetenskrav och dem vars medarbetare behöver långa utbildningar. Lösningen ligger i en aktiv arbetsmarknadspolitik med effektiva matchningstjänster, arbetsmarknadsutbildningar och anställningsstöd. Den fortsatta reformeringen av Arbetsförmedlingen måste utgå från tre principer:

• Låt Arbetsförmedlingen fokusera på myndighetsutövning. Myndigheten behöver identifiera de arbetssökandes behov tidigare så att matchningsleverantörerna snabbare kan ge rätt stöd. Dessutom måste myndigheten bli bättre på styrning och kontroll, både av de arbetssökandes aktivitet och av leverantörernas tjänster. Leverantörer som inte hjälper arbetssökande till jobb bör uteslutas från systemet.

• Arbetsmarknadsutbildning och matchning leder till jobb och fler arbetssökande måste få tillgång till dessa – helst redan från dag ett. I dag går många sysslolösa i ett helt år innan de kvalificerar sig för en insats. Detta är inte rimligt. För att dämpa den akuta bristen på yrkesutbildad personal krävs en fördubbling av arbetsmarknadsutbildningarna samt korta yrkesutbildningar, skräddarsydda utifrån branschspecifika behov.

• Låt kommuner, leverantörer och Arbetsförmedlingen samarbeta. Kommuner har ett starkt intresse av att arbetslösa går från ekonomiskt bistånd till egen försörjning, en drivkraft som arbetsmarknadspolitiken måste bejaka. Matchningsleverantörer och kommuner måste kunna samtala om en arbetssökande för att hitta den bästa vägen till jobb. Detta försvåras i dag av sekretessregler. Dessutom måste fler arbetslösa få ta del av den kommunala yrkesutbildningen, yrkesvux.

För den tillträdande regeringens fortsatta reformarbete gäller: Håll i, håll ut. En aktiv arbetsmarknadspolitik är avgörande för att stärka Sveriges förutsättningar – inte minst inför en annalkande lågkonjunktur.

Patrik Eidfelt, förbundsdirektör, Kompetensföretagen

Fredric Skälstad, branschchef, Utbildningsföretagen

Fredrik Östbom, chef näringspolitik och opinionsbildning, Almega