Hoppa till innehåll

När coronapandemin slog till började många av EnRivals samarbetspartners permittera och varsla. Situationen blev snabbt oroande, men med digital kreativitet och nytänkande kring arbetssätt har EnRival kunnat nå fler arbetssökande och fortsätta hjälpa människor till sysselsättning.

EnRival hjälper människor till sysselsättning och sätter verksamheter i rullning, bland annat genom att vara en kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen. Menaida Hasanovic är operativ verksamhetschef på EnRival och ansvarar för företagets operativa verksamhet på nationell nivå. Hon berättar hur vissa branscher drabbades mycket hårt medan andra ökade kraftigt.  

– Vi fick tänka om helt. Både att börja jobba mot branscher som var nya för oss, men också att arbeta på distans med arbetssökande.  

Det nya, digitala arbetssättet har passat många av dem som behövt stöttning i sin omställning till nya jobb

Den största utmaningen med distansarbetet var att hitta ett kvalitativt sätt att jobba med arbetssökande som man inte träffar fysiskt. 

Stöttat långtidsarbetslösa i isolering

– Ofta har vi deltagare som står långt från arbetsmarknaden och som inte heller behärskar det digitala så bra. Vi har behövt jobba mycket med mjuka värden på ett helt nytt sätt. Till exempel genom att jobba mer motivationshöjande för personer som varit arbetslösa i flera år och som nu isolerar sig ännu mer på grund av pandemin, säger Menaida Hasanovic. 

Omställningen har varit en möjlighet för EnRival att utveckla sin verksamhet, framförallt vad det gäller att arbeta mer digitalt. Det nya, digitala arbetssättet har passat många av dem som behövt stöttning i sin omställning till nya jobb. 

– Distansarbetet mot våra arbetssökande har gjort att vi kunnat jobba mycket mer individanpassat. Vi jobbar efter Arbetsförmedlingens riktlinjer, men att kunna kombinera fysiska träffar med digitala aktiviteter är ett arbetssätt som vi gärna skulle vilja fortsätta med när pandemin är över, förklarar Menaida Hasanovic. 

Digital kreativitet når fler arbetssökande   

Det digitala arbetssättet har inneburit en större flexibilitet, som har gjort det möjligt att öppna nya kontor och på så sätt kunnat nå fler arbetssökande.   

– Eftersom arbetet i huvudsak skett på distans så har vi kunnat vara lite mer flexibla med bokade träffar med de sökande och då även öppettider. Därför har vi kunnat testa att jobba på fler orter rent geografiskt, berättar Menaida Hasanovic. Med digital kreativitet når vi fler arbetssökande!     

Faktaruta
Företagsnamn: EnRival.
Verksamhet: Jobbar framförallt mot Arbetsförmedlingen med programmen Stöd och matchning och Kundval Rusta och matcha.
Vision: Att vara Sveriges mest kvalitativa och hållbara privata arbetsförmedling, och därmed det självklara valet för såväl arbetssökande som arbetsgivare!
Närvaro: EnRival har cirka 100 kontor med spridning över hela landet.
Antal anställda: Cirka 150.
Webbplats: EnRival.