Hoppa till innehåll

I år fyller Kompetensföretagen 15 år som branschorganisation. Branschens historia och några av dess entreprenörer porträtteras i boken ”Kompetensrebellerna” som ges ut i samband med att vi fyller år och byter namn.

Fram till i början av 1990-talet omgärdades kompetensbranschen av hårda politiska regleringar. Det politiska motstånd som branschen genom åren blivit måltavla för har gett upphov till en påtaglig kämparanda hos dess företrädare.

Boken Kompetensrebellerna lyfter fram kompetensbranschens spännande historia och rebeller i ljuset – inte minst de färgstarka kvinnor, med Ulla Murman i spetsen, som tagit strid och brutit nya vägar på den svenska arbetsmarknaden. Den innehåller också intervjuer med entreprenörer och personer som är framträdande och driver på branschens utveckling i dag. Boken är skriven av Anders Johnson, författare till  ett stort antal böcker om svensk näringslivshistoria.

”Kompetensföretagen verkar på en arbetsmarknad i förändring. Formerna för arbete, traditionella arbetsplatser och anställningar bryts upp. Stora delar av arbetsmarknaden fungerar inte i dag. Vi ser det i hög arbetslöshet,       även mitt i högkonjunkturen. Vi ser det när människor vantrivs på jobbet och inte kommer till sin rätt. Vi ser det när det inte går att rekrytera rätt kompetens till centrala samhällsfunktioner. Det finns med andra ord mycket  kvar att göra för kompetensrebellerna.”
Ur Kompetensrebellernas förord

I boken intervjuas:

Benjamin von Jahf, VD EHRAB
Lisa Schuman, Stockholmschef Store Support
Anki Elken, Head of Sustainability and Public Affairs Randstad Sweden Group
Johnny Gunnarsson, VD Palm & Partners
Maria Mattsson Mähl, Grundare och VD AlphaCE
Lars Forseth, VD Manpower Group
Charlotte Norling, HR-chef Work for You
Eva Domanders, VD Klara