Hoppa till innehåll

Charlotta Norling tar emot oss på Work for you:s huvudkontor i Kista. Charlotta är HR-chef och sitter i företagets ledning. Det märks att hon är van vid att hantera människor, vi känner oss genast bekväma i hennes sällskap. Snart har vi slagit oss ner i ett ljust och rymligt konferensrum med varsin kaffekopp i handen.

– Jag är i branschen för att jag gillar att jobba med människor, för att det här är ett företag som just handlar om att vara ett stöd för människor. Men också för att jag tycker om att jobba med utveckling och förändring, säger hon.

Work for you grundades av Lars Proos och Wille Sannegård – då nybliven pensionär – 2005. Idag ligger Work for you:s huvudfokus på att stötta personer som hamnat utanför arbetsmarknaden in i försörjning eller vidareutbildning. Sedan 2017 drivs företaget av den ena grundaren, Wille Sannegård. Man är bland annat underleverantör till arbetsförmedlingen men jobbar också mot kommuner och andra offentliga och privata kunder. Själv är Charlotta relativt ny på företaget, hon rekryterades för ett år sedan, men hon säger att hon trivs fantastiskt.

– Vår värdegrunds fyra pelare Bemötande, Empowerment, Affärsmässighet och Professionalitet är inte bara ord och floskler, utan de genomsyrar verkligen vårt arbete. Sedan är det en så spännande värld – bland våra anställda talas det hela 38 språk. Bara en sån sak, säger hon.

Just bemötande är något som Charlotta arbetar mycket med i sin roll som HR-chef.

– För mig är bemötande i högsta grad en personalfråga. Jag tror på ett närvarande ledarskap i alla led. Med det menar jag en chef som är tillgänglig såväl fysiskt som psykiskt.

I linje med detta har hon sedan en tid infört tydligare rutiner för feedback på företaget, en positiv förstärkning som gagnar medarbetaren och som hon tror smittar av sig även i mötet med kund, deltagare och elever.

– I takt med att allt fler uppdrag ute i offentligheten har en valfrihetsfunktion där deltagaren själv väljer bland de leverantörer som finns på en viss ort, blir bemötande inte bara en fråga om mervärde utan en avgörande faktor för överlevnad.

Förändring genom egenmakt

En satsning som Charlotta gärna lyfter är Work for you:s stöttning av sociala företag. Ett socialt företag, får vi förklarat för oss, ägs och drivs av medarbetarna själva. Till de sociala företagen rekryteras personer som har svårt att överhuvudtaget få ett jobb på den ordinarie arbetsmarknaden. En mätning som gjordes nyligen visade att medarbetarna på ett av de aktuella sociala företagen varit arbetslösa i snitt tio år innan de fick jobbet, berättar Charlotta.

– Personerna i ett socialt företag får makten över sitt eget liv. Det är här värdeordet Empowerment eller egenmakt som jag kallar det, kommer in i bilden. Det handlar om självbestämmande som oftast får flera positiva effekter på livets andra delar.

I dag stöttar Work for you sex sociala företag i Gävleborg och Uppland. Sammanlagt är ett hundratal personer engagerade i de olika verksamheterna, hälften som fast anställda och hälften i någon form av arbetsträning. Work for you hjälper till både vid uppstarten av ett nytt företag och med den löpande driften. Företagen, som är självständiga juridiska enheter, ingår i ett gemensamt nätverk. Work for you har avsatt en person som på heltid stödjer företagen i nätverket. Dessutom har man som ett led i satsningen engagerat ett antal specialister i en projektgrupp som leds av företagets ägare, Wille Sannegård.

– Målet är att medverka till att ett eller två nya företag kommer i gång varje år, säger Charlotta.

Hon berättar att det är stor bredd på verksamheterna inom de sociala företagen som man är med och stöttar. I Gävle drivs exempelvis syverkstad, markvård, hundpensionat för drygt 20 hundar, dataservice och försäljning av nya och begagnade barnkläder. I Sandviken finns ett hundcafé och en cykelverkstad, medan det sociala företaget i Bollnäs driver ett café på ett äldreboende och hjälper de boende vid måltiderna. I Söderhamn har det sociala företaget tagit form av en antikbod. Det senaste tillskottet i nätverket finns i Skutskär, där företagarna driver ett café, samtidigt som man har en butik som säljer färdiglagad mat på uppdrag av ett privat företag.

– Vi får ovärderliga erfarenheter när det gäller att jobba med personer som står långt från den ordinarie arbetsmarknaden och det sprider optimism i företaget. Allt är möjligt! Det är häftigt.

Satsningen på sociala företag ligger utanför kärnverksamheten, men ger många positiva effekter på övrig verksamhet, menar hon. Själv tar hon med sig den goda energin i sitt HR-arbete. Där har hon satsat mycket på internutbildningar och att förtydliga processer och rutiner i ledarskapet. Hon trycker på vikten av att varje medarbetare förstår affärsmodellen inom utbildningssektorn, det vill säga vad det egentligen innebär att arbeta som privat leverantör i en offentlig värld. Som exempel lyfter hon den höga personalomsättningen som ju beror på uppdragens utmätta livslängd (som längst oftast fyra år).

– Den här branschen är väldigt speciell på det sättet, man måste hela tiden hitta nya lösningar och vara vaken. Nu står vi exempelvis mellan två stora uppdrag för Arbetsförmedlingen. Vi har en massa medarbetare som väntar på att komma i gång. Då måste man tänka nytt, hur kan vi vända situationen till något bra? Kan vi hyra ut personer under korta perioder exempelvis?

På frågan var företaget befinner sig om tio år, svarar hon att man har utökat sin verksamhet och blivit ännu stabilare. Särskilt när det gäller integrationsrelaterade frågor hoppas hon på ännu fler framgångar. Var hon befinner sig för egen del har hon inte ägnat en tanke. Hon erkänner att hon är en ”här-och-nu-person”.

– Jag drömmer inte om att pensionera mig på någon golfbana, om det är det du tänkte, säger hon och skrattar.