Hoppa till innehåll

Att välja annan leverantör än TRR

Vid omställning

Både företag och medarbetare kan välja annan leverantör än TRR (Trygghetsrådet) vid omställning. Grundförutsättningen är att företaget är anslutet till omställningsavtalet. Omställningsavtalet fungerar som en försäkring som börjar gälla när en person av olika skäl blir uppsagd.

Att välja en annan leverantör än TRR kan ha flera fördelar. Fristående leverantörer har ofta jobbat med andra omställningsorganisationer och är experter på många olika områden av arbetsmarknaden. Du kan dra nytta av deras stora nätverk och breda erfarenheter.

Förutsättningar för att välja annan leverantör än TRR

Om du jobbar som tjänsteman, och företaget du jobbar är anslutet till omställningsavtalet, meddelar du din arbetsgivare att du vill ha en annan leverantör än TRR. För att ta reda på om företaget är anslutet till omställningsavtalet kan du till exempel titta på din lönespecifikation.

En annan förutsättning är att det finns en lokal överenskommelse med facket. Överenskommelsen ska vara undertecknad av både arbetsgivaren och fackligt förtroendevald.

Om de inte kommer överens, kan du välja leverantör enligt § 14 i omställningsavtalet. Vill du ha en annan leverantör kommer du alltså att få det när du har ett intyg.

Enligt två andra paragrafer, § 11 och 13, kan arbetsgivaren och facket redan vara överens om att en annan leverantör än TRR ska användas vid din omställning.

ta del av de kollektivavtalade ekonomiska stöden

Vad får du med en privat leverantör?

Som du redan kunnat läsa har de privata leverantörerna goda förutsättningar för att kunna hjälpa dig på bästa sätt. De har stora nätverk där du kanske kan hitta din nya arbetsgivare. De har också bred erfarenhet av omställning som hjälper dig på vägen mot en ny karriär. 

Med en privat leverantör har du dessutom fortfarande möjlighet att ta del av de kollektivavtalade ekonomiska stöd som TRR står för.

Det är:

  • studieersättning
  • kortvarigt studiestöd
  • kompletterande studiestöd 
  • avgångsersättning (AGE)

Du kan också få ett yttrande från TRR  i samband med ansökan om CSN:s omställningsstudiestöd. 

Efter att du skickat in din ansökan är det TRR som avgör om du får dessa stöd.

När du som företag väljer annan leverantör än TRR

Även företag kan bestämma sig för att välja en annan omställningsleverantör än TRR vid omställningstjänster av olika slag. Det kan gälla både en enskild medarbetare men också vid ett större antal uppsagda. Det finns många fördelar med ett sådant val, då de privata leverantörerna har stor kunskap om arbetsmarknaden och ofta har stora etablerade företagsnätverk.

När en grupp medarbetare sägs upp upprättar leverantören projektledning, utbildar chefer och fackliga i svåra samtal och har en kontinuerlig dialog och återrapportering. Det här är de privata leverantörernas kärnuppgift och spetskompetens. De tar kontakt direkt och en plan för omställningen upprättas samt att den uppsagda snabbt ges möjlighet att träffa en rådgivare/karriärcoach.

Funktionen för överenskommelsen styrs av § 13 i omställningsavtalet. Den kräver en lokal överenskommelse med fackklubben om att använda en annan leverantör vid omställningen i stället för TRR. Förhandlingsprotokollet ska sedan sändas in till TRR.

Företag har även möjlighet att träffa en lokal överenskommelse med sin fackklubb om att fortsättningsvis använda externa eller interna resurser för omställningstjänster i stället för TRR. En sådan överenskommelse gäller tills vidare och ska inte användas för förändringar vid ett enstaka tillfälle. För företag som träffar en överenskommelse enligt §11 minskas avgiften till TRR med en procentsats som TRR:s styrelse bestämmer. Om företaget senare åter vill ansluta sig till TRR gäller vissa regler.

Vilken ersättning får leverantören?

Om du har valt en annan leverantör än TRR ska den få ersättning för den hjälp du får. Det är TRR:s styrelse som bestämmer vilket belopp det rör sig om.

Paragraferna som rör val av annan leverantör när företag och fack väljer leverantör

§11 Möjlighet att välja omställningsleverantör fortsättningsvis

• Företag har möjlighet att träffa en lokal överenskommelse med sin fackklubb om att fortsättningsvis använda externa eller interna resurser för omställningstjänster i stället för TRR.

• En sådan överenskommelse gäller tills vidare och ska inte användas för förändringar vid ett enstaka tillfälle.

Parterna ska ha sett till att få information om innehållet i TRR:s omställningsstöd innan de träffar överenskommelsen.

• För företag som träffar en överenskommelse enligt §11 minskas avgiften till TRR med en procentsats som TRR:s styrelse bestämmer, minst med 0,12 procentenheter.

• Den uppsagdes möjlighet att få AGE* är oförändrad.

• Om företaget senare åter vill ansluta sig till TRR kan de anställda få stöd först ett år efter att företaget anslutit sig. Omställningsstöd kan ges direkt om företaget betalar ett års avgift retroaktivt vid anslutningen

§13 Omställningsleverantör vid ett specifikt tillfälle

• Genom en lokal överenskommelse kan uppsagda medarbetare få omställningsstöd av en annan leverantör än TRR. Överenskommelsen ska träffas innan omställningsarbetet påbörjas. I den lokala överenskommelsen anges vilka personer som ska få omställningsstödet.

• I omställningsarbetet ingår förutom rådgivning och coaching även möjlighet till olika ekonomiska stöd.

• Den uppsagdes möjlighet att få AGE* är oförändrad.

• Valet av annan leverantör kan göras för en eller flera personer i ett företag. Företaget kan även använda flera olika leverantörer i stället för TRR.

• Att välja en annan leverantör än TRR innebär att den uppsagde inte får omställningsstöd av TRR. Leverantören som genomför omställningsarbetet får ett engångsbelopp per individ. Beloppets storlek bestäms av TRR:s styrelse halvårsvis. Beloppet gäller heltidsanställda och anpassas för deltidsanställda.

Paragrafen för individ som väljer annan omställningsleverantör

§14 Möjlighet för individen att själv välja omställningsleverantör

• Om de lokala parterna inte kommit överens om att välja en annan omställningsleverantör kan individen göra det själv.

• I omställningsarbetet ingår förutom rådgivning och coaching även möjlighet till olika ekonomiska stöd.

• Att välja en annan leverantör än TRR innebär att den uppsagde inte får omställningsstöd av TRR. Omställningsstöd som beviljas på detta sätt bestäms med ett belopp fastställt av TRR:s styrelse. Ersättningen utbetalas till leverantören av omställningsstöd.

• Den uppsagdes möjlighet att få AGE* är oförändrad.

*AGE är den avgångsersättning som du har möjlighet att få när du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist eller sjukdom från ett TRR-anslutet företag. AGE är ett komplement till a-kassan och kan täcka upp till 70 procent av din tidigare lön. Du kan få AGE oavsett om du får ersättning från din a-kassa eller inte.