Kvartals­rapport

Sedan år 2000 har Kompetens­företagen löpande samlat in information från sina medlems­företag. Omfattning, metoder för insamling och åter­rapportering har varierat något över tiden. Statistik ska ge omvärlden en enhetlig bild av branschen och dess utveckling i siffror.

Kvartals­rapporten