Hoppa till innehåll
alt=""

Kvartals­rapport

Branschen i siffror; För att visa på branschens utveckling har Kompetens­företagen sedan år 2000 löpande samlat in information om omsättningen från sina medlems­företag. Omfattning, metoder för insamling och åter­rapportering har varierat något över tiden. Sedan 2011 utgår statistiken från ett urval bestående av de 35 största medlemskoncernerna  sett till total omsättning föregående år.

För att göra branschens utveckling greppbar och statistikens innehåll så uttömmande som möjligt görs vissa uppdelningar av materialet, närmare bestämt i tjänsteområden, yrkesområden och geografiska regioner.

Tillsammans med kvartals­rapporten presenteras även topplistor.