Hoppa till innehåll

Arbetsgivar- och branschmedlemskap

Vill du teckna kollektivavtal? Då är arbetsgivar- och branschmedlemskap aktuellt för dig. För ett sådant medlemskap måste företaget uppfylla dessa villkor:

 • Bedriva verksamhet i juridisk person
 • Ha svenskt driftställe
 • Bedriva verksamhet med anställd personal
 • I ansökan, genom underskrift, avge skriftlig förklaring att företaget har för avsikt att följa förbundets stadgar med dess etiska regler, samt Svenskt Näringslivs stadgar
 • Bifoga underlag som visar att företaget har giltigt registreringsbevis och F-skattsedel, vara momsregistrerad och vara registrerade som arbetsgivare, vilket görs enklast genom att använda skatteverkets blankett, SKV 4820
 • Omfattas av Kompetensföretagens ansvarsförsäkring eller motsvarande. Nedan försäkringsmoment och belopp måste framgå:
  1. Allmän ansvarsförsäkring, 10 000 000 SEK
  2. Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada 2 000 000 SEK, per skada och år*
  3. Förmögenhetsbrottsförsäkring, 2 000 000 SEK per skada och år

  *Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada kan även benämnas professionsansvar eller konsultansvar
 • Bifoga handling som styrker att företaget inte har restförda skatter och avgifter samt i övrigt har ordnad ekonomi
 • Teckna kollektivavtal för det avtalsområde inom vilket företaget verkar
 • Ha genomgått Kompetensföretagens kollektivavtalsutbildning
 • Minst tillämpa Kompetensföretagens allmänna bestämmelser
 • Säkerställa underleverantörers seriositet avseende skatter och avgifter samt ansvarsförsäkring
 • Ansluta samtliga bolag i en koncern med verksamhet inom omställning, personaluthyrning och rekrytering enligt §3 medlemskapets omfattning.
 • Följa Kompetensföretagens etiska regler
 • Genomgå Kompetensföretagens granskning av ovan vid inträde

Vägen till ett auktoriserat förtag

Villkor

För att bli auktoriserat bemannings-, omställnings- eller rekryteringsföretag behöver företagen uppfylla villkoren för auktorisation.

Ansökan

Kompetensföretagen erbjuder tre typer av auktorisationer

Granskning

När ansökan är komplett granskar auktorisationshandläggaren inkomna ansökningar.

Beslut

Auktorisationsnämnden går igenom varje företags ansökan om auktorisation. Nämnden lämnar därefter rekommendation till beslut till Kompetensföretagens styrelse.

Besked

När styrelsen beslutar får du ett skriftligt besked om auktorisationen har blivit beviljad eller inte.

Ta första steget