Steg 2: Ansökan

Auktorisationen följer fyra perioder med hållpunkter för ansökan, beredning, beslut och giltighet.

Kompetens­företagen erbjuder tre typer av auktorisationer

Ansökan om auktorisation för bemannings­företag

Verksamhetsområden: personaluthyrning och personalentreprenad.

Ansökan om auktorisation för omställnings­företag

Verksamhetsområden: jobbförmedling, coachning, utbildning, HR-utveckling och etableringslots.

Ansökan om auktorisation för rekryterings­företag

Verksamhetsområden: rekrytering, search, Interim management och headhunting.

Tider för ansökan och giltighet

Auktorisationen följer fyra perioder med nedan angivna hållpunkter för ansökan, beredning, beslut och giltighet.

Period Ansökan Beredning Beslut Giltig 1 år från
1 15 jan feb mars 1 april
2 15 april maj juni 1 juli
3 30 juni aug sept 1 okt
4 15 okt nov dec 1 jan

 

Ovan gäller för redan auktoriserade medlemmar när de ansöker om årlig granskning.

Företag som söker medlemskap och auktorisation samtidigt (det vill säga är etablerade i branschen sedan tidigare men inte medlemmar i Kompetens­företagen), tillika företag som varit medlemmar under sin etableringsfas och ansöker om auktorisation för första gången, granskas när aktuellt och tilldelas därefter lämplig period.

Skicka in ansökan

Ansökan skickas till Kompetens­företagen, Box 55545, 102 04 Stockholm.

Nästa steg

Vid frågor skicka ett mejl till oss.