Steg 2: Ansökan

Auktorisationen följer fyra perioder med hållpunkter för ansökan, beredning, beslut och giltighet.

Efter att du tagit reda på om ditt företag kan bli auktoriserat är det nu dags att ansöka. Detta kan bara göras digitalt, i auktorisationsverktyget. Innan du loggar in är det bra att du har de uppgifter som krävs enligt villkoren redo, som till exempel årsredovisning och revisionsberättelse.

När du följer länken för digital auktorisation uppmanas du att klicka på vilken organisation du till hör. Klicka då på ”Almega” för att komma till inloggning. Om du sedan tidigare har användaruppgifter i Arbetsgivarguiden kan du logga in med dem. Har du inte sådana kommer du att kunna registrera ett nytt användarkonto med loggin och lösenord. 

Följ länken till  auktorisationsverktyget för digital ansökan om auktorisation

 

Tider för ansökan och giltighet

Auktorisationen följer fyra perioder med nedan angivna hållpunkter för ansökan, beredning, beslut och giltighet.

Period Ansökan Beredning Beslut Giltig 1 år från
1 15 jan feb mars 1 april
2 15 april maj juni 1 juli
3 30 juni aug sept 1 okt
4 15 okt nov dec 1 jan

 

Ovan gäller för redan auktoriserade medlemmar när de ansöker om årlig granskning.

Företag som söker auktorisation för första gången, det vill säga är etablerade i branschen alternativt varit medlemmar i minst 12 månader, granskas och tilldelas därefter lämplig auktorisationsperiod enligt ovan.