Steg 3: Granskning

När ansökan om auktorisation inkommit och är komplett granskas underlaget.

Granskning inför auktorisationen

Granskningen som utförs inför auktorisation är lika omfattande oavsett om det är fråga om en första granskning eller en årlig granskning.  Grundläggande är att medlems­företaget uppfyller villkoren för auktorisation, och när auktorisationsansökan inkommit och är komplett tittar vi på följande:

 • Kontroll av bolagsform – att verksamheten bedrivs i svensk juridisk person
 • Att företaget utövat verksamhet inom relevant område minst 12 månader
 • Genomgång av årsredovisning:
  – att det finns en ren revisionsberättelse
  – att aktiekapitalet är intakt
 • Kreditupplysning genom Creditsafe
 • Att företaget säkerställt att underleverantörer är momsregistrerade, erlägger skatter och avgifter samt omfattas av underleverantörsförsäkring – detta krav säkerställs via inlämnad ansökan samt via stickkontroller
 • Att företaget har kollektivavtal och tecknat relevanta avtalsförsäkringar
 • Redovisning av bruttolön till Svenskt Näringsliv och Kompetens­företagen
 • Att medlems­avgiften är erlagd
 • Minst en person i ledande ställning ha genomgått Kompetens­företagens särskilda auktorisations­utbildning – om personen slutar ska ny person i företaget genomgå utbildningen
 • Redovisning av bruttolön till Svenskt Näringslivs och Kompetens­företagen
 • Betalning av medlems­avgiften

I samband med granskning kan ytterligare frågor komma att ställas utifrån underlaget.

Efter färdig granskning och eventuella kompletteringar lyfts ärendet i auktorisationsnämnden som gör sin rekommendation till styrelsen. Det är styrelsen som tar det slutgiltiga beslutet om medlems­företaget beviljas auktorisation.

Nästa steg