Etiska regler

Kompetensföretagens etiska regler ger dig stöd i den dagliga verksamheten.

 

Kundansvar
  • Vi säkerställer diskretion om förhållanden hos kundföretag.
Kandidatansvar
  • Vi gör urval endast utifrån kompetens.
  • Vi utför bakgrundskontroller och tar referenser endast i samtycke med kandidaten.
Klientansvar
  • Vi behandlar information om den enskildes personliga förhållanden konfidentiellt och delger inte annan utan den enskildes samtycke.
Medarbetaransvar
  • Vi väljer medarbetare endast efter kompetens – inga godtyckliga kriterier.Vi tillämpar anställnings-/arbetsvillkor som avtalats i branschen.
Branschansvar
  • Vi respekterar våra konkurrenters affärsrelationer och söker främja fri och öppen konkurrens genom korrekt och affärsmässigt agerande i förhållande till andras avtalsrelationer.Vi säkerställer underleverantörers och samarbetspartners seriositet.
Partsansvar
  • Vi medverkar till utveckling av kollektivavtal och motsvarande spelregler.Vi förhåller oss neutrala vid arbetsmarknadskonflikter
Samhällsansvar
  • Vi bidrar till branschens goda rykte bland myndigheter och organisationer.Vi verkar för utveckling av samhälleliga regleringar på arbetsmarknaden.