Hoppa till innehåll

Etiska regler

En del av att vara medlem i Kompetensföretagen är att följa våra etiska regler som ger stöd i den dagliga verksamheten.

Kundansvar

  • Vi säkerställer diskretion om förhållanden hos kundföretag

Kandidatansvar

  • Vi gör urval endast utifrån kompetens.
  • Vi utför bakgrundskontroller och tar referenser endast i samtycke med kandidaten.

Klientansvar

  • Vi behandlar information om den enskildes personliga förhållanden konfidentiellt och delger inte annan utan den enskildes samtycke.

Medarbetaransvar

  • Vi väljer medarbetare endast efter kompetens – inga godtyckliga kriterier. Vi tillämpar anställnings-/arbetsvillkor som avtalats i branschen.

Branschansvar

  • Vi respekterar våra konkurrenters affärsrelationer och söker främja fri och öppen konkurrens genom korrekt och affärsmässigt agerande i förhållande till andras avtalsrelationer. Vi säkerställer underleverantörers och samarbetspartners seriositet. Läs mer i de konkurrensrättsliga riktlinjerna.

Partsansvar

  • Vi medverkar till utveckling av kollektivavtal och motsvarande regler. Vi förhåller oss neutrala vid arbetsmarknadskonflikter

Samhällsansvar

  • Vi bidrar till branschens goda rykte bland myndigheter och organisationer. Vi verkar för utveckling av samhälleliga regleringar på arbetsmarknaden.