Steg 5: Besked

När styrelsen  fattat beslut kommer besked via mejl om auktorisationen har blivit beviljad eller inte.

När styrelsen  fattat beslut kommer besked via mejl om auktorisationen har blivit beviljad eller avslagits. Om ansökan avslagits kvarstår medlemskapet, under förutsättning att medlemsvillkoren är uppfyllda.

Auktorisationen gäller i ett år

Efter ett år ansöker ni om en årlig granskning för att få auktorisationen förnyad. Tänk på att det är medlems­företaget som har skyldighet att inkomma med ansökan. Det är därför mycket viktig att era kontaktuppgifter är korrekta och aktuella, så det påminnelsemejl som går ut når rätt person.

Vid frågor skicka ett mejl till oss.