Allmänna bestämmelser

Konkurrensneutrala affärsvillkor med våra Allmänna bestämmelser.

Vi har Allmänna bestämmelser för personaluthyrning, omställning och rekrytering som är anpassade till dataskyddsförordningen (GDPR).  De är anpassade efter branschens speciella förutsättningar och har sedan många år en stark ställning i Sverige. Ett grundläggande syfte med våra Allmänna bestämmelser är att skapa en rimlig balans i förhållandet mellan leverans och pris. De ger också tydlighet och klara riktlinjer – kanske det bästa sättet att förhindra en tvist mellan parter. Dessutom kan kunden  bättre jämföra olika leverantörers offerter. Allmänna bestämmelser, eller standardavtal, är idag vanligt förekommande inom en mängd olika branscher och uppfattas många gånger som praxis av våra domstolar.

Det ska vara lätt att göra rätt

Ett kommersiellt avtal kan bestå av två delar – en unik del för det specifika avtalet rörande aktuell avtalad tjänst och en allmän del som består av Allmänna bestämmelser. För att de Allmänna bestämmelserna ska bli en del av det enskilda avtalet måste motparten ska känna till dem. Det sker genom att de Allmänna bestämmelserna bifogas tillsammans med det enskilda avtalet.

Viktigt för dig som använder våra Allmänna bestämmelser

Avtalen finns endast som nedladdningsbara PDF:er . Företag som använder affärssystem kan vända sig till sin leverantör för att få hjälp att lägga in avtalen i systemet.