Allmänna bestämmelser

Konkurrensneutrala affärsvillkor med våra Allmänna bestämmelser.

Vi har allmänna bestämmelser för personaluthyrning, omställning och rekrytering. Våra allmänna bestämmelser är anpassade till dataskyddsförordningen (GDPR).  De är också anpassade efter branschens speciella förutsättningar och har sedan många år en stark ställning i Sverige. Ett grundläggande syfte med våra allmänna bestämmelser är att skapa en rimlig balans i förhållandet mellan leverans och pris. De ger också tydlighet och klara riktlinjer – kanske det bästa sättet att förhindra en tvist mellan parter. Dessutom kan kunden  bättre jämföra olika leverantörers offerter. Allmänna bestämmelser, eller standardavtal, är idag vanligt förekommande inom en mängd olika branscher och uppfattas många gånger som praxis av våra domstolar.

Du hittar de allmänna bestämmelserna i Kompetensföretagens webbshop.

Nytt om tillgång till de allmänna bestämmelserna

Från den 10 april ändras förutsättningarna rörande tillgång till Kompetensföretagens allmänna bestämmelser.  De kommer då att flyttas in i Kompetensföretagens webbshop, där medlemmar fortsättningsvis gratis kommer att kunna ladda ned dem. För de företag som inte är medlemmar i Kompetensföretagen införs en årlig prenumerationskostnad på 5 000 kronor.  Möjligheten att prenumerera finns även den i webbshoppen. Läs gärna vår nyhet om förändringen kring tillgången till våra allmänna bestämmelser.