Hoppa till innehåll
Handslag mellan två personer

Allmänna bestämmelser

Konkurrensneutrala affärsvillkor med våra allmänna bestämmelser.

Kompetensföretagens allmänna bestämmelser (AB) gäller för personaluthyrning, omställning och rekrytering. De är anpassade till dataskyddsförordningen (GDPR).  De är också anpassade efter branschens speciella förutsättningar och har sedan många år en stark ställning i Sverige. Ett grundläggande syfte med våra AB är att skapa en rimlig balans i förhållandet mellan leverans och pris. De ger också tydlighet och klara riktlinjer – kanske det bästa sättet att förhindra en tvist mellan parter. Dessutom kan kunden  bättre jämföra olika leverantörers offerter. Allmänna bestämmelser, eller standardavtal, är idag vanligt förekommande inom en mängd olika branscher och uppfattas många gånger som praxis av våra domstolar.

Du hittar de allmänna bestämmelserna i Kompetensföretagens webbutik.