Allmänna bestämmelser

Bästa sättet att undvika en tvist

Syftet med de allmänna bestämmelserna

Branschavtal har sedan många år en stark ställning i Sverige. De är idag vanligt förekommande och uppfattas många gånger som branschpraxis av våra domstolar.

Ett grundläggande syfte med dessa avtal är att skapa en rimlig balans i förhållandet mellan leverans och pris. De ger också tydlighet och klara riktlinjer – kanske det bästa sättet att förhindra en tvist mellan parter. Med branschavtalen kan kunden dessutom bättre jämföra olika leverantörers offerter.

En bra grund att bygga vidare på

Ett kommersiellt avtal består av två delar – en unik del för det specifika avtalet och en allmän del som består av ett standardavtal. För att branschavtalet ska bli en del av det enskilda avtalet är huvudregeln att motparten ska känna till detta. Det sker genom att avtalet bifogas tillsammans med det enskilda avtalet.

Viktigt för dig som använder branschavtalen

Avtalen finns endast som PDF:er eller tryckta på papper. Företag som använder affärssystem kan vända sig till sin leverantör för att få hjälp att lägga in avtalen i systemet.