Hoppa till innehåll

§3 Medlemskapets omfattning

Enligt §3 medlemskapets omfattning i Kompetensföretagens stadgar ska samtliga bolag i en koncern eller företagsgrupp anslutas om de bedriver verksamhet inom omställning, personaluthyrning och/eller rekrytering. Utöver koncernbolag kan även bolag inom samma företagsgrupp behöva anslutas. Vad som klassificeras som en företagsgrupp kan styras av  likheter i  styrelsesammansättningar, gemensamma lokaler, marknadsföring eller bruk av andra gemensamma resurser.

Kravet på medlemskapets omfattning påverkas inte av eventuella medlemskap i andra bransch- och/eller arbetsgivarförbund.

Styrelsen kan medge undantag, förutsatt godkännande av Svenskt Näringsliv.

Undantag från §3 medlemskapets omfattning

Exempelvis kan undantag göras när:

  • verksamheten inte bedrivs i svensk juridisk person eller i Sverige, eller
  • verksamheten inom omställnings, rekryterings- och/eller personaluthyrning  är mycket begränsad med hänsyn till företagets övriga verksamhet

Bakgrund

Bakgrunden till stadgarnas §3 är behovet av att

  • kunna göra en fullvärdig granskning av hela verksamheten i koncernen avseende omställning, personaluthyrning och rekrytering
  • kunna skydda Kompetensföretagens auktorisationens värde mot urholkning
  • undvika free-rider fenomen
  • kunna inhämta/använda tillförlitliga statistikuppgifter så representationen förblir korrekt