Hoppa till innehåll

Etableringsjobb

Etableringsjobben kom till som parternas gemensamma svar på hur fler hjälps till ett jobb att gå till och en lön att leva på.  Kompetens­branschens medverkan i satsningen fick sedan politiskt fäste i regeringens Januariöverenskommelse punkt 17. September 2021 meddelade regeringen att satsningen kommer att sjösättas – utan att omfatta Kompetens­branschens medlems­företag. Våra medlems­företag inom bemanning har en tredjedel så många utrikesfödda anställda som övriga arbetsmarknaden och var fjärde medarbetare kommer direkt från arbetslöshet. För att satsningen på etableringsjobb ska ha förutsättning att lyckas behövs Kompetens­branschens medlems­företag. 

Vi vill att Kompetens­branschens medverkan i etableringsjobben realiseras.

Kompetens­branschen en förutsättning för etableringsjobbens framgång 

Kompetens­branschen bidrar med stor samhällsnytta. Våra medlems­företag gör redan jobbet med att sänka tröskeln till arbetsmarknaden för dem som står långt ifrån den. Oavsett om det handlar om en första rad på sitt cv, utrikesfödda, långtidsarbetslösa eller andra orsaker som gör att man har stått utan ett arbete en längre tid. Hjälpfunktionen finns inbyggd i medlemsföretagens affärslogik: den som har kompetens men saknar kontakter eller ett bra cv behöver någon som går i god för dem. Där ligger rekryterings- och bemanningsspecialisternas viktigaste fördel: i att screena, testa och gå i god för stora grupper av kandidater som andra arbetsgivare inte har resurser eller erfarenhet att rekrytera ur. Därmed är Kompetens­branschen en förutsättning för etableringsjobbens framgång.  

Läs mer om etableringsjobben på Arbetsförmedlingens webbplats och Almegas webbplats

Vad är etableringsjobb?  

Kort sagt är etableringsjobb en ny typ av stöd som ska underlätta för arbetsgivare att anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Satsningen innebär jobb med lägre lön för nyanlända och långtidsarbetslösa, så som parterna inledningsvis föreslog. Kompetens­företagen arbetar för att etableringsjobben utvidgas till att gälla för företag utan kollektivavtal och bemannings­företag.

Etableringsjobb är en visstids­anställning i längst två år, och gäller för:

  • nyanlända som beviljats uppehållstillstånd de senaste 36 månader 
  • personer som är 25 år eller yngre och varit inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i minst sex månader  
  • personer som är 26 år eller äldre och varit inskriven i minst tolv månader