Etableringsjobb

Kompetensbranschen behövs för att hjälpa utrikesfödda och långtidsarbetslösa till arbete 

För att satsningen på etableringsjobb ska ha förutsättning att lyckas behövs Kompetens­branschens medlems­företag. Etableringsjobben kom till som parternas gemensamma svar på hur fler hjälps till ett jobb att gå till och en lön att leva på.  Kompetens­branschens medverkan i satsningen fick sedan politiskt fäste i regeringens Januariöverenskommelse punkt 17. Vi ser nu med oro på hur genomförandet drar ut på tiden, och bemannings­branschens deltagande äventyrasUtan oss är risken stor att etableringsjobben blir ytterligare en åtgärd som inte når målet; att hjälpa dem som står längst från arbetsmarknaden. 

  • Vi vill att Kompetens­branschens medverkan i etableringsjobben realiseras.  

 

Kompetens­branschen en förutsättning för etableringsjobbens framgång 

Kompetens­branschen bidrar med stor samhällsnytta. Våra medlems­företag gör redan jobbet med att sänka tröskeln till arbetsmarknaden för dem som står långt ifrån den. Oavsett om det handlar om en första rad på sitt cv, utrikesföddalångtidsarbetslösa eller andra orsaker som gör att man har stått utan ett arbete en längre tid. Hjälpfunktionen finns inbyggd i medlemsföretagens affärslogik: den som har kompetens men saknar kontakter eller ett bra cv behöver någon som går i god för dem. Där ligger rekryterings- och bemanningsspecialisternas viktigaste fördel: i att screena, testa och gå i god för stora grupper av kandidater som andra arbetsgivare inte har resurser eller erfarenhet att rekrytera ur. Därmed är Kompetens­branschen en förutsättning för etableringsjobbens framgång.  

 

Vad är etableringsjobb?  

Kort sagt är etableringsjobb en ny typ av stöd som ska underlätta för arbetsgivare att anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Satsningen innebär jobb med lägre lön för nyanlända och långtidsarbetslösaså som parterna inledningsvis föreslog. Etableringsjobben har utvidgats till att gälla för företag utan kollektivavtal och till bemannings­företag 

Etableringsjobb är en visstids­anställning i längst två år, och gäller för:

  • nyanlända som beviljats uppehållstillstånd de senaste 36 månader 
  • personer som är 25 år eller yngre och varit inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i minst sex månader  
  • personer som är 26 år eller äldre och varit inskriven i minst tolv månader 

Läs mer om etableringsjobben  Arbetsförmedlingens webbplats och Almegas webbplats