Hoppa till innehåll

Vårdbemanning

Kompetensbristen inom vården är stor vilket leder till vårdköer, ett överutnyttjande av befintliga medarbetare och en hotad
patientsäkerhet. Genom att vara en partner inom rekrytering, bemanning, omställning och andra HR-tjänster bidrar våra medlemmar till att förbättra vården. Våra medlemmar bidrar till att operationer kan utföras, köer kortas och vårdcentraler hållas öppna, det är bra för patientsäkerheten.