Hoppa till innehåll

För sex av tio svenska spelar det ingen roll om läkaren är inhyrd från ett bemanningsföretag så länge de får vård av kompetent personal. Det visar en undersökning från Demoskop, som utförts på uppdrag av Kompetensföretagen. I samma undersökning säger fem av tio att de prioriterar vård i tid över läkarens anställningsform.

Svensk vård befinner sig i ett pressat läge på grund av pandemin och demografiska utmaningar. Kompetensföretagens medlemsföretag är ett viktigt komplement till vården, men vi saknar tätare dialog och förtroendefullt samarbete för förbättrad vårdleverans från regioner och SKR. Istället ligger fokus för dessa på att minska på inhyrning, med riskfyllda konsekvenser som minskade vårdplatser och långa vårdköer. I vissa regioner införs till och med hyrstopp, trots att medborgarna prioriterar att faktiskt få vård, och i tid.

Högt förtroende för hyrläkare

-Allmänhetens förtroende för inhyrd personal i vården är stort. Sex av tio ser vårdpersonalens kompetens som det viktigaste, då spelar det ingen roll om vården utförs av en läkare från ett bemanningsföretag, säger Kompetensföretagens ordförande Eva Domanders.

För sex av tio svenska spelar det ingen roll om läkaren är inhyrd från ett bemanningsföretag så länge de får vård av kompetent personal

Den viktiga auktorisationen

-Historiska brister i regionernas upphandlingar har öppnat marknaden för mindre seriösa leverantörer. För att undvika dessa bör regionerna anlita auktoriserade vårdbemanningsföretag. Den är framtagen av branschen och facket. Den är en garanti för ordnade affärer och anställningstrygghet, säger Eva Domanders.

Om undersökningen
Undersökningen är gjord av Demoskop på uppdrag av Kompetensföretagen inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 16-79 år. Undersökningen omfattar 1 827 intervjuer under perioden 21 mars – 3 april 2023 och är genomförd som en webbundersökning.