Hoppa till innehåll

Vår förhoppning är att regionpolitikerna säkerställer grundbemanningen. Men vid arbetstoppar, semestrar och annan frånvaro behövs inhyrd personal, skriver Eva Domanders och Patrik Eidfelt från Kompetensföretagen.

I ett tufft ekonomiskt läge ska man se över kostnaderna. Men regionernas hyrstopp är sannolikt dömt att leda till ekonomiska och vårdrelaterade skador. Tillsammans med den auktoriserade branschen kan krisen lösas.  

Flera sjukhus varnar för konsekvenserna: färre vårdplatser, längre operationsköer och ökad press på ordinarie personal. Hyrstoppet hotar patientsäkerheten. Hyrstopp har testats tidigare; inget talar för att det kommer att minska kostnaderna. Efter varje hyrstopp har utgifterna för vårdbemanningen ökat. En förklaring är att personalen lämnar regionerna när arbetsvillkoren försämras. 

I stället för panikåtgärder måste regionerna se bemanningsbranschen som en strategisk partner. Tillsammans kan vi skapa ordning och kostnadskontroll.

Inhyrd personal behövs

Regionerna måste arbeta för att minska antalet direktupphandlingar. Alla exempel på överdrivet hög ersättning kommer från ”back door buying” utanför ramavtal. Regionerna kan också öka kvaliteten på upphandlingarna genom att undersöka om leverantörerna är auktoriserade bemanningsföretag. Dessa har kollektivavtal, försäkringar och pensionsinbetalningar.

Hyrstopp har testats tidigare; inget talar för att det kommer att minska kostnaderna

Auktorisationen är framtagen tillsammans med facket och garanterar seriositet och kvalitet. Men i den regiongemensamma upphandlingen är endast 8 av 35 bolag auktoriserade.

Vår förhoppning är att regionpolitikerna säkerställer grundbemanningen. Men vid arbetstoppar, semestrar och annan frånvaro behövs inhyrd personal. Så skapas en fungerande arbetsmiljö och säker vård för patienterna. Det måste trots allt vara vårt gemensamma mål.

 Eva Domanders, ordförande Kompetensföretagen 

Patrik Eidfelt, förbundsdirektör Kompetensföretagen