Hoppa till innehåll

Regionernas hyrstopp kommer med ett högt pris. Inhyrda sjuksköterskor och läkare avlastar de ordinarie medarbetarna, kortar operationsköerna och håller vårdplatserna öppna.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) nya rapport Bemanningstrend inhyrd personal visar att vårdkonsulterna utgör 5,1 procent av regionernas totala personalkostnader. De riktigt höga hyrnotorna finns i norra Norrland där det är svårt att rekrytera fastanställda läkare och sjuksköterskor. I landets befolkningsmässigt största regioner (Stockholm Västra Götaland och Skåne) är kostnaden strax över ”målet” på två procent. Det är värt att notera att de svenska siffrorna inte sticker ut i ett internationellt perspektiv – högre än i Norge, men lägre än exempelvis Tyskland och Nederländerna.

Runt om i landet larmar sjuksköterskor och läkare om en alltmer ansträngd situation i vården

Det är fullt förståeligt att regionerna vill minska sina hyrkostnader och få fler att ta en direktanställning. Men hyrstoppet kommer med ett högt pris. Runt om i landet larmar sjuksköterskor och läkare om en alltmer ansträngd situation i vården. Operationer ställs in, pressen på den ordinarie personalen ökar och vårdplatser får stänga.

Inget talar heller för att läkarna och sjuksköterskorna som arbetar för bemanningsföretag kommer att ta en direktanställning hos regionerna. Vi har bett Demoskop undersöka vad vårdkonsulterna själva tycker. Svaret är tydligt: två av tre är inte intresserade av att ta en anställning i regionen. Några kommer att söka sig till privata vårdgivare, andra till kommunerna. Det skrämmande är att många kommer att lämna vården helt. Det är en braindrain svensk sjukvård inte har råd med.

Läkarna och sjuksköterskorna som arbetar inom vårdbemanning har i många fall sökt sig bort från regionerna. De vill ha större inflytande över sin arbetstid och sitt arbetsliv. De värdesätter flexibiliteten hos bemanningsföretagen. Arbetsmiljön och den krävande situationen är därför det stora hindret för regionernas rekrytering av nya medarbetare. Utan att ta tag i grundproblemet hjälper inget hyrstopp. Resultatet blir bara försämringar för patienterna och mer arbete för personalen.