Hoppa till innehåll

Skattefinansierad kompetensförsörjning kräver ordning och reda, skriver Kompetensföretagens Eva Domanders och Patrik Eidfelt i en replik.

Relationerna måste bli bättre och samtalen fler, skriver representanter för KD om inhyrning i vården i en debattreplik till oss. Få svar hade varit mer välkomna. Just dialog och en ökad kvalitet i upphandlingar är vad branschen länge efterlyst.

Kompetensföretagen har ställt goda förhoppningar till regiongemensamma avtal för upphandling av vårdbemanning. De skulle kunna skapa mer ordning och reda i de offentliga upphandlingarna och minska på kostnadsdrivande affärer utanför ramavtal.

KD efterlyser även trygghet för dem som jobbar i branschen. Kompetensföretagen tecknar kollektivavtal för vårdbemanningsföretag, och erbjuder dessutom en auktorisation som fungerar som en kvalitetsstämpel.

Cirka en tredjedel av landets vårdbemanningsföretag är auktoriserade medlemmar i förbundet, och garanterar bland annat goda villkor för de anställda och att företagen har ordnad ekonomi när de deltar i offentliga upphandlingar. Att vara medlem hos oss är inget krav i en offentlig upphandling. Det går inte heller att ställa krav på kollektivavtal eller auktorisation.

Den regionsgemensamma upphandlingen har överklagats, bland annat i relation till de sociala krav och arbetsrättsliga villkor som den innehåller. Överklagan har avslagits. Vi anser att det är angeläget att behålla dessa krav och villkor, även om det finns utrymme för en ökad tydlighet. Särskilt inom vården är detta viktigt för en bättre samverkan så att vi för långsiktigt kan lösa kompetensförsörjningen.

Med otaliga inställda operationer, långa vårdköer, och en kompetensbrist som hotar att bli allt värre är det kritiskt för svensk vård att kunna utvecklas. Vi sätter oss gärna i samtal med KD, Sverige Kommuner och Regioner och alla andra som strävar mot ansvarfull och hållbar vårdleverans. Vi ser att det borde finnas goda förutsättningar för detta.

Eva Domanders, ordförande Kompetensföretagen

Patrik Eidfelt, förbundsdirektör Kompetensföretagen