Hoppa till innehåll

Östgötarna vill ha vård i tid av kompetenta läkare och sjuksköterskor. För dem är det mindre viktigt om personalen är inhyrd eller inte. För att säkra att patienterna i Östergötland får den vård de har rätt till krävs att alla resurser används, utan onödig polarisering. Tillsammans kan vi säkra vårdens kompetensförsörjning, skriver Eva Domanders och Patrik Eidfelt från Kompetensföretagen.

Socialdemokraternas oppositionsråd Kaisa Karro vill stoppa inhyrning i regionens vård. Med färre läkare och sjuksköterskor från bemanningsföretag skulle belastningen på den befintliga personalen öka. Vårdköerna skulle bli längre och många operationer skulle ställas in.

Demoskop har frågat östgötarna hur de vill ha det. Svaret är tydligt. De vill ha vård i tid av kompetent personal. För de allra flesta spelar det ingen roll om sjuksköterskan eller läkaren är inhyrd. 

Vårdköerna skulle bli längre och många operationer skulle ställas in

Den ökande bristen på vårdpersonal med rätt kompetens påverkar kontinuiteten. Att minska antalet inhyrda medarbetare kommer inte nödvändigtvis att leda till att fler patienter får träffa samma läkare regelbundet. Inhyrd personal är en resurs som avlastar under höga arbetstoppar, sjukfrånvaro och semestertider. De skapar en mer hållbar arbetsmiljö för den ordinarie personalen, vilket gynnar patientsäkerheten. ”Stress, arbetsbelastning och bristande återhämtning är exempel på faktorer som påverkar möjligheten att utföra arbetet på ett säkert sätt.” (Socialstyrelsen) 

Personalen som arbetar inom vårdbemanning har ofta sökt sig bort från regionerna. Två av tre skulle inte kunna tänka sig att återgå.

Varför finns det inga artiklar där ledare för industriföretag klagar på sin inhyrda personal?

De som kritiserar inhyrd personal som dyrare alternativ glömmer ofta bort de omfattande kostnaderna som är förknippade med att anställa och upprätthålla en egen vikariepool. Att anställa direkt medför sociala avgifter, pensionskostnader och andra förmåner som kan öka de totala kostnaderna betydligt. Med det sagt tror vi att den nationella upphandlingen av vårdbemanning kommer att skapa bättre förutsättningar för kostnadseffektivitet.

Varför finns det inga artiklar där ledare för industriföretag klagar på sin inhyrda personal? Detta trots att två tredjedelar av dem använder sig av bemanningsföretag. Skälet är att de ser bemanningen som en strategisk resurs för sin kompetensförsörjning. Vår förhoppning är att regionpolitikerna också ska nå dit. Vi tror därför på ett närmare samarbete mellan vårdbemanningsföretagen och regionerna. Det är vägen till en mer kostnadseffektiv och högkvalitativ vård.

Eva Domanders, ordförande Kompetensföretagen

Patrik Eidfelt, förbundsdirektör Kompetensföretagen