Hoppa till innehåll

Kompetensförsörjningen är svenska företags absolut största utmaning. De vill rekrytera nya medarbetare för att kunna växa, men hittar inte personer med den kompetens eller utbildning som behövs. Här är rekryterings- och bemanningsbranschens lösning.

Varje dag ser våra medlemsföretag till att näringslivet får rätt person, på rätt plats i rätt tid. Det visar inte minst Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät som presenterades häromveckan.

Sedan årsskiftet har vi träffat flertal medlemsföretag för att förstå rekryteringsbranschens förutsättningar för att kunna hjälpa dem att lösa näringslivets kompetenspussel ännu bättre. Ett stort tack till er som har tagit er tid i att träffa oss. Kompetensföretagen kommer, till följd av träffarna, nu ha ett gediget underlag och en god grund för vårt arbete med att förbättra branschens förutsättningar.

Nedan är några av de centrala frågor som Kompetensföretagen kommer att lyfta i arbetet framöver.

Offentlig upphandling

Det är inget nytt att offentlig sektor, i mångt och mycket den kommunala sektorn, upphandlar på pris och inte kvalitet. Det här riskerar att leda till undermåliga rekryteringsprocesser och att det riktiga värdeskapandet som rekryteringsföretagen medför försvinner.

30/30/40-modellen kommer stå i centrum

Vår uppgift blir att påtala vikten av att offentlig sektor i större utsträckning sätter ett pris för den tjänst man önskar fylla, och att företagen i sin tur får upphandla på det värde de kan tillföra kunden. 30/30/40-modellen kommer stå i centrum.

Bryta trenden i att offentlig sektor bygger upp egna rekryteringsteam

Det finns många nackdelar med att det offentliga bygger upp egna HR-team. Inte minst är det kostsamt då rekryteringsbehoven inte är konstanta, utan varierar över tid.

Korruption och nepotism minskar avsevärt

Dessutom har rekryteringsföretagen ett mycket större inflöde av kandidater än när det sker via den interna processen i kommunen och möjlighet att spara kandidater. Därutöver är extern rekrytering viktigt för att säkerställa att riskerna för korruption och nepotism minskar avsevärt, vilket är en högst aktuell fråga.

Värna möjligheten till bakgrundskontroll

Allt fler kundföretag efterfrågar bakgrundskontroller i rekryteringsprocessen, och något som rekryteringsföretagen förväntas leverera på. Om möjligheten till att hämta data ur rättsdatabaser kraftigt begränsas kommer detta påverka rekryteringsföretagens process och möjlighet att svara gentemot kund. Här kommer vi behöva arbeta branschöverskridande i syfte att få regeringen att förstå vad begränsningarna innebär för företagens kompetensförsörjning.

Christoffer Nilsson, näringspolitisk expert