Hoppa till innehåll

Idag släppte Svenskt Kvalitetsindex (SKI) sin mätning för bemanningsföretagen i Sverige och konstaterar att bemanningsbranschen klarat pandemiåret 2020 bra, med en kundnöjdhet som ligger på 70,7 procent – en ökning med 1,4 procent jämfört med år 2019.

Det är en högsta notering sedan år 2015 då nöjdheten låg på 73,8 procent.

Det konstateras också att utmaningarna hos kundföretagen har ändrats under pandemiåret till att inkludera hantering och utveckling av befintlig personal och SKI konstaterar att bemanningsföretagen kan bli en partner som kan hjälpa sina kunder att behålla och utveckla medarbetare. Detta är helt i linje med Kompetensföretagens budskap – att våra medlemsföretag bör ses och nyttjas som en HR-partner för sina kundföretag.

Det är en högsta notering sedan år 2015 då nöjdheten låg på 73,8 procent.

SKI har detta år även inkluderat frågor kring digitalisering, där av en av tre anger att man har använt en digital lösning för bemanning och rekrytering, och menar att andra branscher kan lära sig av bemanningsbranschen genom att introducera digitala tjänster där de ger kunderna mervärde.