Hoppa till innehåll

Insamlingen av omsättningsuppgifter från Kompetensföretagens medlemsföretag visar på en positiv tillväxt med 17,6 procent under det tredje kvartalet 2022, jämfört med samma period 2021. Räknat i kronor uppgick omsättningen under tredje kvartalet 2022 till 8,5 miljarder kronor.

Räknat i kronor uppgick omsättningen under tredje kvartalet 2022 till 8,5 miljarder kronor

Det var positiv tillväxt för kompetensbranschen över hela landet under årets tredje kvartal, jämför med året innan. Södra Sverige utvecklades starkast med en omsättningsökning på 29 procent jämfört med tredje kvartalet 2021. Stockholm ökade med 27,5 procent. Den svagaste omsättningsutvecklingen finns i Västra Sverige som ökade med 8,5 procent.

Tjänsteområdet Bemanning är fortfarande störst i branschen, med en omsättningsökning på 18,2 procent. Rekrytering ökade med 17,7 procent från föregående år, vilket är positivt sett till att efterfrågan på medarbetare i landet alltså ökade. Att det var ett starkt kvartal för arbetsmarknaden visar sig även i att behovet i tjänsteområdet Omställning minskade, med 3,1 procent från föregående år.

De till omsättningen största yrkesområdena under tredje kvartalet 2022 var Industri & Tillverkning med 27 procent av omsättningen, Lager & Logistik med 27 procent av omsättningen samt IT och Administration & Service med 9 respektive 9 procent av omsättningen.

Trots inflation och hotande lågkonjunktur finns det alltså framtidshopp på arbetsmarknaden

Framtidsindikatorn försiktigt positiv

Nytt för i år är att Kompetensföretagen ber medlemmarna titta framåt och redovisa vad de tror om framtiden. För det kommande kvartalet tror 45 procent av medlemmarna att utvecklingen kommer att vara positiv, och det kommande året är det hela 56 procent som ger samma svar. Trots inflation och hotande lågkonjunktur finns det alltså framtidshopp på arbetsmarknaden.

Via de här länkarna hittar du både nya och gamla topplistor för medlemsföretagens omsättning; Topp 25 och Topp 10.