Hoppa till innehåll

Bemanningskonsulter utvecklas av jobbet och tror att det kommer att leda till fler jobb i framtiden. Så svarar sex av tio i Kompetensföretagens senaste konsultundersökning. I åldersgruppen upp till 29 är det ännu fler; hela två av tre ser att jobbet som bemanningskonsult kompetensutvecklar och hjälper karriären. 

Med den snabba teknologiska omformningen av samhället understryks behovet av ständig kompetensutveckling. WorldEconomic Forum lyfter en ”ReskillingRevolution”. Fram till år 2025 menar de att cirka 40 procent av allyrkeskunskap att förändras, vilket innebär att  ungefär hälftenav  allayrkesarbetande kommer att behöva kompetensutvecklas eller byta yrke. Dessutom kan vi se att växande kompetenskrav höjer trösklarna in på arbetsmarknaden. 

Kompetensutveckling på jobbet 

Med kompetensutveckling ökar de framtida karriärmöjligheterna på arbetsmarknaden eller hos den nuvarande arbetsgivaren. Många tror att kompetensutveckling enbart händer på kurser eller utbildningar, och glömmer då bort att mycket sker i det dagliga arbetet. Det kan handla om till exempel handledning, kunskapsutbyten kollegor emellan, arbetsrotation och projektarbete.  Till skillnad från en utbildning kan de nya kunskaperna användas direkt!  

Ungefär hälften  av  alla  yrkesarbetande  kommer att behöva kompetensutvecklas eller byta yrke

Inhyrning skapar kompetensutvecklingshjul 

När Svenskt Näringsliv år 2019 frågade sin Företagarpanel varför kompetensutveckling är viktigt var det främsta skälet att stärka företagets konkurrenskraft och att bättre kunna möta kunders krav. Annat som företagen nämnde som viktigt blir en naturlig del av de två främsta anledningarna – att utbilda nyanställda och att attrahera och behålla medarbetare. Utan medarbetare med rätt kompetens försvinner konkurrenskraften. I en annan Företagarpanel från 2021 säger företagen att det vanligaste skälet att hyra in medarbetare är för att få rätt kompetens. Med inhyrning skapas med andra ord ett kompetensutvecklingshjul som gynnar både företag och konsulter. 

Jobbet som bemanningskonsult kompetensutvecklar 

Var fjärde person som deltog i årets konsultundersökning hade valt att jobba som konsult just för att kompetensutvecklas. Vanligast var detta inom tjänstemannayrken som ekonomi & finans, teknik & naturvetenskap och marknadsföring & PR. Även till industri och lager & logistik var det många som hade sökt sig för kompetensutveckling. Att de flesta konsulter efter ett till två år går vidare till andra jobb är ett starkt bevis för att denna strategi är framgångsrik!  

//Patrik