Hoppa till innehåll

Omsättningen för Kompetensföretagens medlemsföretag för Q1 2022 visar en högsta notering för perioden någonsin med en total om 8,5 miljarder. Det innebär en ökning med 28,3 procent från motsvarande kvartal 2021. Vill en jämföra utvecklingen för identiska företag, alltså utan de bolag som är nya eller har förvärvat, är ökningen 23,2 procent.

Svenska arbetsgivare har alltså varit i stort behov av förstärkning i sin kompetensförsörjning under årets första kvartal, trots kriget i Ukraina. Det är oerhört glädjande att se att tjänsteområdet Rekrytering ökat med 50 procent, och Bemanning med 27 procent jämfört med samma period ifjol. Analogt med detta har behovet av tjänsteområdet Omställning minskat, med minus 4,3 procent. Bemanning är dock klart störst med en omsättningsandel på 94 procent av den totala omsättningen i branschen. Näst störst omsättningsandel har Rekrytering på 3,9 procent följt av Omställning på 2,2 procent.

Kompetensföretagen har i och med Q1 2022 bytt leverantör av kvartalsstatistiken till Demoskop, och kommer med bytet att utveckla rapporteringen. Till denna rapport har vi frågat medlemsföretagen hur de ser på den närmsta framtiden. Svaret visar på en tilltro till framtiden, då 70 procent av de tillfrågade medlemsföretagen sade sig tro att deras företag skulle gå mycket eller något bättre ett år från nu. Det är bra signaler för svensk arbetsmarknad.