Hoppa till innehåll

Bemanningsbranschen har en tredjedel så många utrikesfödda anställda som övriga arbetsmarknaden och var fjärde medarbetare kommer direkt från arbetslöshet. Därför är det anmärkningsvärt att regeringen valt att inte omfatta branschen i etableringsjobben.

Etableringsjobben kom till som parternas gemensamma svar på hur fler hjälps till ett jobb att gå till och en lön att leva på. Bemanningsbranschens medverkan i satsningen fick sedan politiskt fäste i regeringens Januariöverenskommelse punkt 17. I dagarna meddelade regeringen att etableringsjobb, med syfte att hjälpa nyanlända och långtidsarbetslösa till arbete, nu kommer att sjösättas – dock omfattas inte bemanningsbranschen.

Anmärkningsvärt att bemanningsföretag utesluts

– Det är mycket anmärkningsvärt att inte bemanningsbranschen ges tillträde till reformen. Branschen har gedigen erfarenhet av att hjälpa människor i utanförskap till arbete. Den har exempelvis en tredjedel så många utrikesfödda som övriga arbetsmarknaden och nästan var fjärde medarbetare kommer direkt från arbetslöshet. Våra företag är också en språngbräda för invandrade akademiker, säger Martina Elfgren Lilja, (dåvarande) förbundsjurist, Kompetensföretagen.

Branschen har gedigen erfarenhet av att hjälpa människor i utanförskap till arbete

– Hade regeringen valt att följa Januariavtalet och inkluderat bemanningsföretag, skulle den etableringsanställde fått tillgång till en meritokratisk värdering av hens utbildningsnivå, erfarenhet och övriga förmågor följt av ett uppdrag hos ett kundföretag som eftersöker just dessa erfarenheter. Kundföretag hade fått möjlighet att pröva på en person som står långt ifrån arbetsmarknaden och förbättra matchningspotentialen – en ”kudde” att för att få upp volymerna av etableringsjobb. För att lösa integrationspusslet behövs bemanningsbranschen, avslutar Elfgren Lilja.

Även Svenskt Näringsliv beklagar att branschen utesluts

– Det var ju något som LO och PTK krävde och det gick vi med på. Vi står upp för det avtalet men i sak tycker vi att det vore bra om bemanningsbranschen också omfattades, säger Mattias Dahl, vice vd för Svenskt Näringsliv i en intervju.