Hoppa till innehåll

Bemanningsbranschen är den viktigaste vägen till kollektivavtalade jobb för unga och utrikesfödda, det konstaterar Almega i rapporten Var god dröj. De senaste siffrorna från SCB stärker den bilden. Under 2020 var 43 procent av dem som jobbade i branschen under 30 år. Jämför man med arbetsmarknaden i övrigt motsvarar siffran 20 procent. Jag kan konstatera att bemanningsbranschen är oerhört viktig, både för ungdomar och för samhället.

Att alla dessa unga får jobb i bemanningsbranschen är mer än en inkomst. Jobbet innebär även bättre hälsa än för arbetssökande jämnåriga. Att befinna sig utanför arbetsmarknaden som ung innebär nämligen risk för mental och fysisk ohälsa på sikt. En rapport från Umeå Universitet visar att unga arbetslösa män med så lite som en månads arbetslöshet rapporterade sämre kroppslig hälsa, både i direkt anslutning till arbetslösheten och långt senare upp i medelåldern.

Att alla dessa unga får jobb i bemanningsbranschen är mer än en inkomst

I december 2021 var 112 100 ungdomar mellan 15 – 24 år arbetslösa. Det motsvarar 19,7 procent av arbetskraften i åldersgruppen (Ekonomifakta). Detta slår inte bara mot den enskildes livslön och pension, det slår också mot samhällsekonomin. Skatteintäkterna blir lägre, och bidragsutbetalningarna högre. Pandemin visar alla tecken på att ha drabbat ungdomsarbetslösheten hårdare än under finanskrisen 2009. Det är illavarslande på både kort och lång sikt. Arbetslöshet i ung ålder leder ofta till ökad risk för arbetslöshet och lägre inkomst senare i livet. De som varit arbetslösa direkt efter gymnasiet eller avslutade högskolestudier har lägre inkomst fem år senare än dem som fått jobb direkt.

Bemanningsbranschen är början på mångas karriär. Efter ett till två år går man vidare till ett annat jobb, men denna början är, som vi konstaterat, viktig. Den som får sitt första jobb börjar bygga sitt cv, skapar nätverk och får med sig erfarenheter som leder vidare i karriären. En rapport från Svenskt Näringsliv (2012) visade att ungdomar som var anställda inom bemanningsbranschen år 2002 hade en sysselsättningsgrad på 85 procent åtta år senare. Detta var klart högre än de unga som var arbetslösa 2002; 2010 hade de en sysselsättningsgrad på 69 procent. Arbetslivserfarenhet stärker helt enkelt förutsättningarna för att lyckas på arbetsmarknaden.

Punkt 8 i Agenda 2030 har som prioriterat mål att utsatta grupper på arbetsmarknaden – bland andra unga och utrikesfödda – ska ha bra jobb. Det främjar den enskilde, och det främjar samhällsutvecklingen. Bemanningsbranschens bidrag till detta mål är vi stolta över. Vi säger ofta att rätt person på rätt plats kan förändra världen. Men det stämmer också att rätt jobb i rätt tid förändrar livet. Att börja jobba som bemanningskonsult har inneburit den förändringen för hundratusentals unga.