Hoppa till innehåll

Enligt nya siffror från SCB* är det tydligt att bemanningsbranschen är en viktig väg till jobb för unga. Det är mer än dubbelt så många under 30 år som jobbar där (43 %) jämfört med arbetsmarknaden som helhet (20 %).  

Att så många unga får jobb i bemanningsbranschen beror till stor del på att bemanningsföretagen ofta möter nya arbetssökande. Den som har lite eller ingen erfarenhet av arbetsmarknaden, liksom för många unga, blir ofta inte ens aktuell för många arbetsgivare. Den satsningen gör istället bemanningsföretagen. De ser längre än till upparbetad erfarenhet. Bemanningsföretagen ser potential utifrån vem man är och gör. En kanske har varit ungdomstränare, läxhjälp, gillar att meka eller driver en egen webbplats. Kompetensen finns i helheten. 

Trygga jobb 

Bemanningsbranschen står för trygga jobb. Kompetensföretagens auktoriserade medlemsföretag har kollektivavtal, pensioner, viktiga försäkringar och andra förmåner och möjligheter. På LO-avtalet är tillsvidareanställning på heltid norm. Just trygghet är viktigt för unga, enligt en mätning gjord av Ungdomsbarometern (2021).  

Bemanningsföretagen ser potential utifrån vem man är och gör

När Kompetensföretagen mäter konsulternas trivsel säger sex av tio under 30 år att konsultyrket var ett sätt att få jobb. Sju av tio rekommenderar det, åtta av tio känner sig uppskattade av kollegorna och två av tre tror att jobbet som konsult kommer att leda till andra jobb i framtiden.  

Viktig väg till jobb för unga 

Ungdomsarbetslösheten är ett orosmoln som inte kommer att blåsa bort i förstone. Coronapandemin pågår fortfarande, och skapar oro på arbetsmarknaden. Risken är att tröskeln till arbetsmarknaden blir för hög för dem som inte haft ett arbete innan. Därför behövs bemanningsbranschen. Den fungerar både som insteg till arbetsmarknaden och brygga till andra jobb. De konsulter som inte går vidare till anställning hos kund, som många gör, får en första rad på sitt cv, erfarenhet och börjar bygga sitt nätverk.  

*Senaste statistiken gäller för 2020.