Hoppa till innehåll

Som många inom vården upplevde också Sara Göthlin stora förändringar i jobbet på grund av coronapandemin. Saras medarbetare, konsulterna, är vana vid att varje dag bidra till både kunders och patienters välmående. Nu skapade pandemin känslor av stress och maktlöshet. Med snabb omställning till digitala utbildningar och stort engagemang kunde konsulterna på Klara gå från känslan av maktlöshet till viktiga insatser för patienternas hälsa – och själ.

Sara Göthlin är verksamhetschef och legitimerad sjukgymnast inom rehabgruppen på Klara, och berättar om situationen. 

– Våra utbildningar är avgörande för våra kunder och deras patienter. När vi inte kunde komma till kunderna fick vi ställa om, och det snabbt. Vi arbetade fokuserat och på två veckor lyckades vi ta fram en digital utbildning inom ergonomi och förflyttningsteknik.  

Trots att ingen i gruppen hade gjort digitala utbildningar förut lyckades de med gemensamma krafter sätta ihop en pedagogisk och inspirerande utbildning. Alla fick anledning att utnyttja oväntade kompetenser, till och med arbetsuppgifter som att klippa filmen lyckades gruppen lösa själva.  

Från känslan av maktlöshet till viktiga insatser

– Maktlösheten som många av oss kände gjorde att vi ville bidra på alla sätt vi kunde. Till exempel utvecklade vi tydliga instruktioner så sjuksköterskorna kunde göra delar av det jobb som vi på grund av pandemin inte kunde göra, säger Sara.  

Ganska snabbt blev det även tydligt att de som insjuknat i corona behövde andra typer av lägesändringar än de vanliga. Rehab-teamet tog därför fram en instruktion med bilder och text som visade hur en person med svåra andningsproblem och hjärtklappning behövde hjälpas. Instruktionen skickades gratis till alla kunder för att de skulle få så mycket stöd som möjligt.  

Även hjälp till själen

Men medarbetarnas insatser stannade inte där. Eftersom situationen var så speciell gick medarbetarna långt utan för sina ”vanliga” roller. Bland annat hjälpte de till med att göra visir då behovet var så stort. När boendet ordnat ett band som spelade utomhus hjälpte konsulterna brukarna att komma ut på balkongerna för att uppleva musiken närmare. Allt för att hjälpa där det behövdes för stunden.  

Faktaruta
Företag: Klara
Verksamhet:  Klara förser kunder med rätt kompetens – läkare, sjuksköterskor, socionomer, psykologer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och personal inom elevhälsa samt logopeder. 
Vanligaste tjänsterna:  Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvård.
Närvaro:  Huvudkontor i Stockholm men lokalkontor finns på olika delar i landet
Antal anställda:  350.
Webbplats Klara