Hoppa till innehåll

På Veterankraft jobbar många människor som tillhör en riskgrupp vid covid-19 och man fattade därför tidigt beslut om att anpassa verksamheten. Peter Nisser som driver Veterankrafts verksamhet i Jönköping berättar mer om hur de gjort för att kunna bidra med trygg Veterankraft till riskgrupper.

Veterankraft är ett bemanningsföretag som hjälper både privatkunder och företag. Under krisen har antalet företagskunder gått ner och istället har fler privatkunder tillkommit. Det medförde att Peter och de andra på Veterankraft i Jönköping var tvungna att tänka till: Hur kan vi hjälpa människor på ett säkert sätt? 

Vi har full förståelse för att vissa av våra veteraner inte vill jobba just nu

– Vi bestämde oss tidigt för att vi inte längre skulle gå in i våra kunders hem. Istället har vi fokuserat på arbete utomhus, i kundernas trädgårdar. Veteranerna som arbetar i trädgårdarna jobbar i regel ensamma och åker i sina egna bilar till uppdragen, berättar Peter Nisser.  

När man valde att ställa om verksamheten till enbart utomhusarbete innebar det en förändring för dem som bara jobbat med städning tidigare. Peter berättar att man gjort det så enkelt som möjligt för de personerna. I vissa fall har de blivit instruerade av andra veteraner med mer erfarenhet av utomhusarbete. Man försöker också ha daglig kontakt med de som jobbar mycket och stämmer av hur arbetet funkar och att det känns säkert. 

Trygg Veterankraft till riskgrupper

Medarbetarna är positiva till omställningen även om vissa veteraner dock valt att inte jobba alls. Peter berättar att precis som på många andra konsultföretag så kan man som konsult själv bestämma hur mycket man vill jobba.  

– Vi har full förståelse för att vissa av våra veteraner inte vill jobba just nu. Vi har sagt till dem att de är välkomna tillbaka så snart de känner sig tillräckligt säkra.  

Peter berättar också att många av Veterankrafts kunder är äldre och att de uppskattar säkerhetsåtgärderna man vidtagit. 

– Det har verkligen inte varit några problem, utan tvärtom. De är glada för att vi har gjort de ändringarna vi gjort och känner sig säkra. Jag upplever att kunderna överlag är positivt överraskade. 

Snart kommer det dock bli för kallt för att jobba ute, menar Peter. Därför har man nu börjat titta på möjligheterna att kunna jobba inomhus på ett säkert sätt. I samband med att man går tillbaka till inomhusarbetet kommer alla få en utbildning i hur man jobbar corona-säkert. 

– Vi har börjat skissa på en plan, men det viktigaste för oss är såklart att det kan ske på ett säkert sätt och att både våra kunder och medarbetare ska känna sig trygga. 

Faktaruta
Företagsnamn: Veterankraft 
Verksamhet: Tjänste- och bemanningsföretag 
Vanligaste tjänsterna: Hjälp i trädgården  
Närvaro: Hela landet 
Antal anställda: 60
Webbplats: Veterankraft