Hoppa till innehåll

När samhällskritisk verksamhet inom Skellefteå Kraft begränsades till att bara tillåta affärskritiska möten i samband med coronakrisen ställdes Wikan Personal inför nya utmaningar, då de var vana att besöka kund och konsulter regelbundet.   Med ett digitalt skutt säkrade de stöttningen av både kund och konsulter.

 Nu när pandemin har tagit fart igen så ställs det höga krav på ett elbolag som Skellefteå Kraft, berättar Wikans konsultchef Wilma Nyman. 

Då de har en samhällskritisk funktion får inte verksamheten stanna av, vilket leder till större krav på hemarbete. För vissa av våra konsulter fungerar det väldigt bra, för andra är det svårare. Vi har därför med kort varsel fixat fram en annan lokal i huset där vårt kontor finns, där kommer numera ett tiotal av våra uthyrda konsulter husera fram tills dess att pandemin lugnat ner sig och Skellefteå kraft kan öppna upp arbetsplatsen igen.  

För oss är det viktigt att konsulterna känner sig inkluderande och att de får rätt förutsättningar för att lyckas

Skellefteå Kraft har också haft möjlighet att nyttja Wikan Personals lokaler för bland annat medarbetarsamtal, avstämningsmöten och intervjuer, vilket uppskattats av kunden.  

Digitalt skutt säkrade stöttning

Wilma Nyman berättar om den digitala resa de gjort för att fortsatt kunna hjälpa kunden och samtidigt finnas där för sina konsulter.  

– För oss är det viktigt att konsulterna känner sig inkluderande och att de får rätt förutsättningar för att lyckas i sin konsultroll säger Wilma Nyman. Då blir den personliga kontakten väldigt viktig. Vi ville därför hitta ett sätt där vi fortfarande kunde träffa både kunder och konsulter fysiskt.  

Wikan har numer betydligt fler Teamsmöten och Wilma tycker att det funkat jättebra.  

– Det har varit ovant att behöva jobba så mycket digitalt, men omställningen har gjort att vi blivit mycket mer effektiva. Sen är jag en person som alltid kommer välja det personliga mötet före det digitala, men jag tror att det digitala arbetssättet är här för att stanna. 

Även konsulterna har uppskattat Wikans ansträngningar att anpassa arbetet och att fortsätta fokusera på att ha samma närvaro. Även om den i högre utsträckning blivit digital, menar Wilma.  

– Jag känner mig stolt över att vi lyckats så bra trots pågående pandemi.   

Faktaruta
Företagsnamn: Wikan Personal.
Verksamhet: Bemannings- och rekryteringsföretag.
Vanligaste tjänsterna: Tjänster som kräver specialkompetens. 
Närvaro:  På 16 orter i runt om landet.
Antal anställda: 700.
Webbplats: Wikan Personal.