Hoppa till innehåll

Internationellt samarbete för säker återgång till arbetet

    Kapitel

Internationellt jobbar kompetensbranschen också ansvarfullt för säker återgång till arbetet. Världens tre största kompetensföretag, The Adecco Group, ManpowerGroup och Randstad, skapade redan i mars 2020 en allians, Safely back to work in the new normal. Med detta samarbete vill man möjliggöra trygga arbetsplatser, för både företag och anställda. I förlängningen utgör detta ett betydelsefullt bidrag till att stärka återhämtningen av världsekonomin.  

Den innehåller mer än 100 möjliga åtgärder som kan fungera som komplement till lands- och branschspecifika rekommendationer och råd

– Vi hoppas kunna hjälpa företag och organisationer att erbjuda en säkrare arbetsmiljö för sina anställda genom att samla, strukturera och sprida värdefulla lärdomar och förslag på konkreta åtgärder, berättar Randstads, ManpowerGroups och The Adecco Groups Sverigechefer i ett gemensamt uttalande. 

Komplement till landspecifika råd

Alliansen har utformat den utförliga skriften “Best Practice Health and Safety Protocols. Den innehåller mer än 100 möjliga åtgärder som kan fungera som komplement till lands- och branschspecifika rekommendationer och råd. I länder som inte har starka myndigheter som Sverige kan branschorganisationer, fackföreningar, arbetsgivare, regeringar, myndigheter och andra aktörer bidra till att utforma dessa åtgärder efter de egna förutsättningarna. 

Utökat internationellt samarbete för säker återgång  till arbetet

Alliansen har utökats och leds nu av den globala branschorganisationen World Employment Confederation (WEC) för att nå ut globalt med stöttningen.  WEC:s insats kallas Alliance Taskforce. AT jobbar även med att titta framåt på hur vi i breda samhällssamarbeten ska kunna vara mer förberedda för att hantera framtida kriser.  Som hjälp har de den världsomspännande kompetensbranschen, vars erfarenheter från coronapandemin kan bidra med slutsatser och lösningar för en hållbar arbetsmarknad i det nya normal.