Hoppa till innehåll
Kompetensföretagens förbundsdirektör Patrik Eidfelk
Förbundsdirektör Patrik Eidfelt.

Debatt: Feltänkt när Karlshamn vill driva egen arbetsförmedling

Politikerna i Karlshamn bryter sannolikt mot lagen när de försöker göra kommunen till leverantör av arbetsmarknadstjänster åt staten. I stället för att använda skattebetalarnas pengar till att bedriva affärsverksamhet borde kommunen förbättra samarbetet med de etablerade matchningsaktörerna, skriver företrädare för Almega, Kompetensföretagen och Almega Utbildningsföretagen.

Just nu pågår en reformering av Arbetsförmedlingen för att skapa en bättre fungerande matchning på arbetsmarknaden. Detta är en mycket viktig reform, i synnerhet som vi ser växande arbetslöshetssiffror till följd av pandemin. Navet i arbetsförmedlingssystemet är fristående matchningsaktörer, som på Arbetsförmedlingens uppdrag rustar och matchar de arbetslösa till jobb.

I Blekinge finns redan 13 matchningsaktörer på plats, varav nio har kontor i Karlshamns kommun. Det är både privata företag och folkbildningsaktörer. Några tillhör stora internationella koncerner, andra är lokala företag specialiserade på södra Sverige. Under perioden april till och med december 2020 fick närmare 1 000 Blekingebor stöd av dessa för att komma i arbete.

Karlshamn bryter sannolikt mot lagen

Att kommunen i ett sådant läge agerar för att själv bli leverantör åt Arbetsförmedlingen är inte bara häpnadsväckande, utan sannolikt olagligt.

I Blekinge finns redan 13 matchningsaktörer på plats, varav nio har kontor i Karlshamns kommun

Kommunerna lyder underkommunallagen, som inte ger några mandat åt kommunerna att börja sälja matchningstjänster åt Arbetsförmedlingen. Utredningen om kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken analyserade denna fråga förra året. Utredningen fann att kommunerna har vissa befogenheter inom arbetsmarknadsområdet, men konstaterade att det inte går att vara rättsligt säker på om en enskild uppgift ryms inom de kommunala befogenheterna förrän detta antingen stöds genom ett utlåtande från Högsta förvaltningsdomstolen eller genom ett uttryckligt lagstöd.

Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, har gjort en analys av det
rättsliga läget. Den utmynnar i bedömningen att kommunerna inte har befogenhet att utföra matchningstjänster i Arbetsförmedlingens valfrihetssystem. Allt talar alltså för att det Karlshamns kommun nu gör faktiskt är olagligt och bör upphöra.

Det kan aldrig bli konkurrens på lika villkor mellan en kommun och ett privat företag. Kommuner är skattefinansierade och kan inte gå i konkurs. De har även myndighetsfunktioner som gör att de kan få konkurrensfördelar i förhållande till de privata aktörerna i situationer där den enskilde individen ska välja aktör. Detta riskerar skapa betydande konkurrensproblem för de fristående matchningsföretagen och hämma effektiviteten i hela systemet, vilket drabbar de arbetssökande.

Allt talar alltså för att det Karlshamns kommun nu gör faktiskt är olagligt och bör upphöra

Att med kommunala skattemedel i ryggen börja erbjuda tjänster, som det finns företag som kan utföra, vore därtill ett resursslöseri.

Av dessa skäl är Karlshamns kommuns agerande otroligt oroväckande. I stället för att börja sälja matchningstjänster bör kommunen i sin befintliga myndighetsroll försöka bidra till en fungerande samverkan med Arbetsförmedlingen och de fristående matchningsföretagen för att säkerställa att deras medborgare får hjälp till arbete. Att ge bättre stöd till arbetssökande och förbättra matchningen i Karlshamn måste vara fokus. Inte på att bedriva kommunal konkurrerande verksamhet med privata företag.

En kommun som vill konkurrera med fristående matchningsaktörer omöjliggör ett konstruktivt samarbetsklimat. Så, tänk om, tänk rätt Karlshamns kommun.

Patrik Eidfelt, förbundsdirektör Kompetensföretagen

Fredric Skälstad, branschchef Almega Utbildningsföretagen

Andreas Åström, näringspolitisk chef Almega

Läs debattartikeln på dagenssamhälle.se

Debattartikeln återfinns också på Blekinge Läns Tidnings webbplats, bakom betalvägg.