Hoppa till innehåll

Idag presenterades förslagen i utredningen om kommunernas medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken (SOU 2020:41), som är en del av arbetet med  Arbetsförmedlingens reform. Kompetensföretagens ståndpunkt är att kommuner inte ska konkurrera med de fristående aktörerna.

I utredarens uppdrag har ingått att göra en analys av om dagens regler tillåter kommuner att vara leverantörer av arbetsmarknadspolitiska insatser åt Arbetsförmedlingen. Utredaren föreslår att kommunerna ska kunna delta i LOV-system (lagen om valfrihet) och LOU-upphandlingen (lagen om upphandling) i direkt konkurrens med fristående leverantörer.

Över 99 procent av landets arbetslösa har alltså tillgång till en fristående matchningsaktör lokalt

Bakgrunden till utredningen är oron för ”vita fläckar”. Med vita fläckar menas områden som inte täcks in av närvaron av  fristående leverantörer av arbetsförmedlingstjänster.  Den oron är obefogad. Drygt 99 procent av befolkningen i arbetsför ålder  bor i ett leveransområde där det finns etablerade fristående leverantörer. Samma förhållande gäller andelen arbetslösa, över 99 procent av landets arbetslösa har alltså tillgång till en fristående matchningsaktör lokalt. Övriga leveransområden fortsätter att täckas in, och antalet vita fläckar minskar stadigt. 

Kommuner ska inte konkurrera med fristående leverantörer, utan snarare samarbeta för bästa resultat.

För mer information läs Almegas pressmeddelande här och lyssna även in Lunchekot (26/6) där Almegas näringspolitiska chef Andreas Åström intervjuas.  

Uppdatering: Kompetensföretagen har författat en remiss kring kommunutredningen, som du kan läsa här