Kommuner ska samarbeta med leverantörer, inte konkurrera

Idag presenterades förslagen i utredningen om kommunernas medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken, som är en del av arbetet med reformeringen av Arbetsförmedlingen.

I utredarens uppdrag har ingått att göra en analys av huruvida dagens regler tillåter kommuner att vara leverantörer av arbetsmarknadspolitiska insatser åt Arbetsförmedlingen. Utredaren föreslår att kommunerna ska kunna delta i LOV-system och LOU-upphandlingen i direkt konkurrens med fristående leverantörer.

Bakgrunden till utredningen är oron för ”vita fläckar” men den är obefogad. Drygt 99 procent av befolkningen i arbetsför ålder  bor i ett leveransområde där det finns etablerade fristående leverantörer. Samma förhållande gäller andelen arbetslösa, över 99 procent av landets arbetslösa har tillgång till en fristående matchningsaktör lokalt. Övriga leveransområden fortsätter att täckas in. 

Kommuner bör snarare samarbeta med leverantörer, inte konkurrera. 

För mer information läs Almegas pressmeddelande här och lyssna även in Lunchekot (26/6) där Almegas näringspolitiska chef Andreas Åström intervjuas.