Hoppa till innehåll

Stödet för korttidsarbete ska gälla även för kompetensföretag. Så tolkar vi informationen på Tillväxtverkets hemsida.

Under den senaste veckan och helgen har vi arbetat på bred front för att säkerställa att branschen ska omfattas av det nya stödet för korttidsarbete. Kompetensföretagens kansli, styrelsen samt medarbetare inom Almega har alla deltagit i arbetet med att beskriva branschens betydelse på arbetsmarknaden och varför det är viktigt att även vi omfattas av stödet för korttidsarbete.

Vi är glada över att vi först lyckades stoppa kravet på att uppsägning av konsulter och inhyrd personal skulle vara en förutsättning för kundföretag skulle få ansöka om stöd för korttidspermitteringar. Istället ska bedömningen göras i varje enskilt fall utifrån respektive arbetsgivares förutsättningar.

Korttidsarbete ska gälla även för kompetensföretag

Nu har Tillväxtverket, som är ansvarig myndighet, inkluderat branschen i sina frågor och svar gällande vilka som omfattas av stödet!  Vi inväntar dock Finansutskottets behandling av propositionen i veckan, där vi förhoppningsvis får in en ändring av själva propositionen. Vi återkommer med mer information kring detta. Det formella beslutet fattas i riksdagen den 2 april.

För att kunna utnyttja möjligheten till korttidsarbete och kunna ansöka om stöd från Tillväxtverket behöver först ett centralt kollektivavtal finnas på plats. Under dagen kommer ett Arbetsgivarnytt skickas ut med mer information om det centrala avtal om korttidsarbete för stationära tjänstemän som Kompetensföretagen träffat och hur ni ska gå tillväga för att få ta del av stödet.

Förhandlingar om centralt kollektivavtal för korttidsarbete som omfattar ambulerande tjänstemän (Unionen och Akademikeravtalet) samt arbetare (LO-avtalet) pågår dock för närvarande.