Hoppa till innehåll

I det förslag som regeringen har lagt fram i dag omfattas inte bemanningsföretag av stöd vid korttidsarbete, vilket är oacceptabelt. Våra medlemsföretag bemannar i princip alla branscher och är en viktig del av den långsiktiga kompetensförsörjningen. Att utestänga bemanningsbranschen från stödet är ren diskriminering av en hel bransch, som är en stark integrationsmotor som årligen sysselsätter 260 000 personer, varav nästan 70 000 är utrikesfödda.

Däremot är det positivt att regeringen har varit lyhörda för Kompetensföretagens och Almegas krav att uppsägning av konsulter och inhyrd personal inte ska vara en förutsättning för kundföretag att kunna ansöka om stöd för korttidspermitteringar. Istället ska bedömningen göras i varje enskilt fall utifrån respektive arbetsgivares förutsättningar.

Kompetensföretagen kommer att fortsätta arbetet på bred front för att få till en ändring så att våra medlemsföretag också omfattas av stöd vid korttidsarbete.