Hoppa till innehåll

Måndagen 24 maj presenterades en unik samverkan mellan Bemanningsföretagen, Vårdföretagarna, Sveriges Läkarförbund och Skatteverket. Det övergripande syftet med samverkan är att främja sund konkurrens inom hälso- och sjukvårdsbranschen men också att underlätta för företag inom den privata sjukvårdsbranschen att göra rätt i viktiga skattefrågor. Ett 50-tal personer och företag närvarade vid seminariet.

 Samverkan mellan parterna kommer främst ske genom olika informationsaktiviteter. Parterna kommer träffas minst två gånger per år och diskutera aktuella frågor främst inom skatterätt, konkurrensfrämjande och offentlig upphandling inom Hälso- och sjukvårdsbranschen. På så sätt bidrar samverkan till att sprida kunskap om regelverk, branschförutsättningar och marknaden inom både branscherna och relevanta myndigheter.

Vid seminariet hölls föreläsningar om Tjänsteställets bestämmande ur skatte- och upphandlingsperspektiv, skattereglerna 3:12 samt om själva samverkansarbetet. 

Bakgrunden till denna samverkan är att det av parterna uppmärksammats skattefel och osund konkurrens i vissa delar av hälso- och sjukvårdsbranschen. Skatteverket har genomfört särskilda granskningar av hälso- och sjukvårdsbranschen som påvisar att det förekommer brister och felaktigheter.