Hoppa till innehåll

Idag har Bemanningsföretagen och Akademikerförbunden träffat nytt kollektivavtal. Avtalet löper över tre år och håller sig inom märket på 6,5 procent. För att främja och påskynda nyanlända akademikers insteg på arbetsmarknaden omfattar även avtalet en tidsbegränsad anställning för gruppen nyanlända akademiker.

  • Det ligger i båda parters intresse att underlätta för nyanlända akademiker att snabbare komma till jobb. Det stöttar både företagens kompetensförsörjning samtidigt som det hjälper individerna att snabbare komma till sin rätt på arbetsmarknaden, säger Ann-Kari Edenius förbundsdirektör på Bemanningsföretagen. 
  • Bemanningsbranschen gör redan mycket för att få nyanlända i jobb. Vi har tillsammans med Bemanningsföretagen tagit fram ett regelverk för att ytterligare underlätta för nyanlända akademiker att komma i arbete inom sitt yrkesområde. Vi ska även utvärdera regelverket för nyanlända akademiker och, vid behov, föreslå ytterligare regeländringar som kan hjälpa nyanlända akademiker att snabbare komma till jobb, säger Lars Garnefält, branschansvarig för Akademikerförbunden.

Den tidsbegränsade anställningen är som längst 24 månader och kan träffas med en tjänsteman som är nyanländ akademiker och som vid anställningens tillträde ansökt om uppehållstillstånd eller beviljats uppehållstillstånd i Sverige sedan högst 36 månader. Den nyanlända akademikern ska ha motsvarande 180 högskolepoäng från studier i annat land och/eller i Sverige.