Hoppa till innehåll

Göran Hägglund är ordförande för Kompetensföretagens auktorisationsnämnd sedan 2018. Hans uppgift är att leda nämndens arbete med granskning av auktorisationsansökningar och rekommendationer till Kompetensföretagens styrelse.

Hur ser du på nämndens uppgift?

-Jag tycker att den spelar en väldigt viktig roll. Den är viktig för att  åstadkomma rättvisa konkurrensvillkor mellan olika företag, den är viktigt för medarbetarnas skull då den gynnar seriösa företag som bryr sig om de anställdas villkor och den är viktig ur en samhällelig synvinkel genom att den krymper utrymmet för verksamheter med mindre ädla motiv.

Vad visste du om branschen innan du började?

-En hel del. Jag tycker att branschens företag har en stor betydelse ur en ekonomisk synvinkel, både för enskilda företag och för samhället i stort. Den hjälper oss att hantera konjunkturmässiga upp- och nedgångar. Den underlättar också många människors inträde på arbetsmarknaden och det är av stor betydelse, förstås.

Händer det ofta att ni nekar företag auktorisation?

-Det händer förstås. Skälen kan till exempel vara att företaget inte har ordning och reda i sin ekonomi eller att man inte har tecknat de försäkring som krävs. Jag tycker att det är bra med tuffa och tydliga krav.

Den underlättar också många människors inträde på arbetsmarknaden och det är av stor betydelse, förstås

Vad är det mest intressanta med uppdraget?

-Jag uppskattar verkligen samspelet mellan företagen och löntagarnas organisationer. Tänk om lagstiftaren istället skulle försöka lösa detta genom lagar. Det hade sannolikt blivit fyrkantigt och otroligt krångligt. Att vi i Sverige många gånger hittar frivilliga lösningar som är anpassade till och nära den verklighet som ska hanteras tycker jag är en stor tillgång för vårt land. Kompetensföretagens auktorisationsnämnd är ett bra exempel på det.

Har du lärt dig något nytt i arbetet med auktorisationsnämnden?

-Jag har lärt mig mycket som jag har nytta av i andra sammanhang. Jag får till exempel kontinuerliga avstämningar av konjunktursituationen, den kan nämligen avläsas genom att följa hur det går inom bemanning, rekrytering och omställning.