Hoppa till innehåll

Demoskop har kompilerat ett antal undersökningar som rör bemanningsbranschen och hur behovet av den ser ut. Undersökningarna är gjorda bland:

  • Politiker i kommuner och regioner i Sverige
  • Medlemmar i Svenskt Näringsliv
  • Konsulter som arbetar i bemanningsbranschen

Sammanfattningsvis säger den att bemanningsbranschen fyller en viktig funktion för arbetsmarknad, privata företag och för att offentlig verksamhet ska kunna fungera.

Positiva politiker
Bland politikerna upplevs behov av bemanningsföretag i både kommuner och regioner. Inställningen till kompetensförsörjning via bemanningsföretag är mer positiv i privata verksamheter än i offentliga.

Det finns stora variationer i behov av och inställning till bemanningsbranschen i olika delar av landet.

Viktigt för företagen
Bland Svenskt Näringslivs medlemmar har mer än hälften hyrt in personal de senaste två åren och de allra flesta upplever möjligheten som viktig. Främsta skälen handlar om att kompetensförsörjning. Utan möjligheten anger flera att belastningen skulle öka på befintlig personal och att företagen skulle behöva tacka nej till order och beställningar.

Nöjda konsulter
Överlag har konsulterna en positiv bild av sin arbetssituation. Tre av fyra konsulter skulle rekommendera sitt arbete till en vän eller bekant. En klar majoritet känner sig uppskattade, ser sin erfarenhet av konsultjobbet som positivt, och är nöjd med sina arbetsuppgifter. Majoriteten skulle vilja ha en tillsvidareanställning på den arbetsplats där de arbetar idag.

För majoriteten var skälet till att man började arbeta som konsult att det var ett sätt att få jobb. Inga större skillnader mellan könen. I den äldsta åldersgruppen, 60+ år, är det betydligt fler än snittet (20%) som ville vara lediga i längre perioder. Bland dem som var arbetslösa innan de blev konsulter vägde att få jobb betydligt tyngre (75%) än för de med någon form av sysselsättning.