Hoppa till innehåll

Kompetensföretagen ordnade i Almedalen 2023 ett seminarium med titeln Behöver Sverige bemanningsbranschen? Demoskop presenterade där en rapport som sammanställer siffror från undersökningar bland inhyrande företag, politiker från regioner och kommuner, och konsulterna i branschen. Innehållet stod sedan som grund för en diskussion i en tung panel bestående av Teresa Carvalho (S), vice ordförande Arbetsmarknadsutskottet, Jesper Hedin utredare kompetensförsörjning Industriarbetsgivarna, Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads, Patric Palm, Managing Director Manpower Enterprise, Oliver Rosengren riksdagsledamot (M), Veronica Rörsgård, vd Lernia och Irene Wennemo, generaldirektör på Medlingsinstitutet.

Veronica Rörsgård lyfte den nyckelfråga för arbetsmarknaden som kompetensförsörjning utgör, och att bemanningsföretag där är ett av de bäst fungerande verktygen. Precis som Demoskops rapport visar sa hon att de som använder tjänsten är nöjda och de som jobbar är nöjda.
– Branschen ger trygghet när förändringstakten är hög, och stöttar till exempel dessutom industrins uppdrag att öka mångfalden.

Bemanningsbranschen gör stor skillnad för att avhjälpa kompetensbristen

Patric Palm påpekade att den svenska modellen, som bemanningsbranschen är en del av, skapar trygghet. i förhållande till de utländska aktörer Johan Lindholm pratade om uttryckte Palm också en frustration, men menade att med en god etisk kompass kan oseriösa aktörer hållas borta.

-Bemanningsbranschen gör stor skillnad för att avhjälpa kompetensbristen, och bidrar till att göra Sverige attraktivt. Branschen är dessutom väl rustad med anställningstrygghet och plattformar för dialog.

Oliver Rosengren inledde med att säga att ett riktigt jobb är chansen till egen försörjning, gemenskap och andra viktiga aspekter som kommer att ha ett arbete att gå till. Man får inte glömma otryggheten i att inte alls ha ett arbete!

-Branschen sänker tröskeln in på arbetsmarknaden – det är helt centralt. Många företag beskriver bemanning som en del av den strategiska kompetensprocessen. På sommaren kan 40 personer hyras in, och sen blir tio av dem kvar i verksamheten. En sån funktion är del av den svenska modellen!

Teresa Carvalho sa att bemanningsbranschen är här för att stanna, och att den bidrar till något positivt. Där det brister, oavsett var på arbetsmarknaden, måste vi kämpa. Socialdemokraterna vill inte förbjuda eller inskränka branschen.

-Mitt medskick att det är viktigt för politiken och parterna att ha ökad trygghet med ökad flexibilitet på arbetsmarknaden – parterna klarar av att leverera lösningar och samarbete.

Branschen sänker tröskeln in på arbetsmarknaden – det är helt centralt

Jesper Hedin berättade att bemanningsbranschen är svaret på kompetensförsörjningsfrågan inom industrin. – Det utbildas för få inom industriyrken, många hyr in och då tar bemanningsföretagen utbildningsansvaret. Dessutom hyr man inom industrin in tjänstemän med specialkompetens inom projekt.

Johan Lindholm menar att med inhyrning finns det de som avhänder sig arbetsgivaransvaret för exempelvis arbetsmiljö. Han sa också att det finns bemanningsföretag som inte följer kollektivavtal, lönenivåer och står för seriositet.

-Det leder till osund konkurrens och kriminalitet. Det finns många utländska företag som inte följer våra regler och avtal, och inte betalar skatt. Ofta är det bemanningsföretag.  

Att det finns inhyrning på ett företag är ett uttryck för bra anställningsskydd

Irene Wennemo tyckte att det var bra kommentarer från deltagarna. Industrin med 100 procent kollektivavtal behöver hantera störningar i kompetensförsörjning, bygg med problem där kriminalitet kommit in – men det senare är inget svenskt fenomen.

-Att det finns aktörer som använder bemanningsföretag som front handlar inte om er verksamhet.

Wennemo sa också att alla nöjda med bemanningsavtalet. Dyker det upp saker som skaver hanteras de, som en väl reglerad och fungerande del av arbetsmarknaden.

-Att det finns inhyrning på ett företag är ett uttryck för bra anställningsskydd. Det behövs för att hantera flexibilitet vid vissa tidpunkter, sektorer med sämre skydd använder inte bemanning.