Almedalen

Kompetensföretagen är på plats i Almedalen för att representera våra medlemmar och branschen genom att lyfta våra viktigaste frågor.