Hoppa till innehåll

I årsrapporten 2021 som publicerades 21 mars i år saknades medlemsföretaget Jobandtalent. När detta uppmärksammats har en omräkning av de olika topplistorna genomförts, vilket lett till förändringar i listorna Topplista totalt, Topplista blue collar, Topplista white collar samt Mellansverige. Den totala omsättningen för branschen påverkas dock inte.

Som en följd av korrigeringarna har två företag som tidigare fanns med hamnat utanför topplistorna. De finns på en vanligtvis inte synlig plats 26.

Information om förändringarna finns även i fotnoter till respektive lista, och berörda företag har informerats. Kompetensföretagen beklagar misstaget, och håller på med en översyn för att säkra statistiken framöver.