Hoppa till innehåll

Även det tredje kvartalet 2021 visar på positiva siffror för kompetensbranschen. Omsättningen i Kompetensföretagens medlemsföretag uppgick till 7,2 miljarder kronor, vilket är en ökning med 33,4 procent jämfört med samma period 2020.

Rekrytering ökar mest

Bäst gick det för tjänsteområdet Rekrytering, som ökade med 64,2 procent från föregående år. Att rekryteringen i svenska verksamheter ökar är glädjande, och en signal om fortsatt återhämtning i ekonomin. Det betyder också att tjänsteområdet utgör tre procent av branschen, liksom förra kvartalet.  Tjänsteområdet Omställning äger 2,7 procent av kompetensbranschen. Detta tredje kvartal ökade omsättningen med 38,4 procent för omställningsverksamheterna jämfört med samma period förra året. Minst ökade det största tjänsteområdet, Bemanning, med 32,5 procent. Bemanning är ändock det största tjänsteområdet klart störst med en omsättningsandel på 94 procent av den totala omsättningen i branschen.

Samtidigt med denna positiva branschutveckling och starka och positiva signaler om ekonomins utveckling, nås vi av oroande rapporter om ökad smittspridning. Här hoppas jag att den stabila återhämtning som vi har sett hittills i år håller i sig, och att vi slipper en ny period av osäkerhet och nedstängningar.