Hoppa till innehåll

Sverigebaserade Just Arrived startade 2015, i samband med den tilltagande flyktingsituationen. Bemanningsföretaget har sedan dess träffat tusentals personer som flyttat till Sverige av olika skäl. De matchar till jobb oavsett vart du kommer ifrån. Sedan i somras har de samarbetat med branschorganisationen Nordic Micromobility Association, där konsulter har som uppdrag att både ta hand om felparkerade elsparkcyklar och informera användarna om hur de parkerar rätt. Det har blivit en bra lösning på många sätt.  

– Just Arrived samarbetar med företag som visar att social hållbarhet kan gå hand i hand med lönsamhet. Partnerskapet med Nordic Micromobility Association är ett strålande exempel på detta. De använder en del av intäkterna från kunderna till att finansiera jobb till nyanlända och samtidigt tar de ansvar för att öka framkomligheten och tillgängligheten i städerna. Det är en win-win tycker vi, säger Sofi Fridland, vd på Just Arrived.

Jobb med schysta anställningsvillkor och löner

Samarbetet har pågått sedan i februari, när felparkerade elsparkcyklar började utgöra ett problem i städerna. I skrivande stund har konsulterna genom samarbetet tagit hand om 593 022 elsparkcyklar i Stockholm och 1 415 018 i hela Sverige.

Just Arrived samarbetar med företag som visar att social hållbarhet kan gå hand i hand med lönsamhet

– I sommar har närmare 40 personer runtom i landet jobbat i projektet till schysta anställningsvillkor med bra löner inom kollektivavtal. säger Sofi Fridland. Framöver hoppas vi fortsätta samarbetet och eventuellt expandera till ytterligare städer.  

Matchar till jobb oavsett vart du kommer ifrån

Just Arrived, liksom många andra bemanningsföretag, har näsa för talang och kompetens oavsett varifrån du kommer. Bemanningsbranschen står för två procent av sysselsättningen för befolkningen som helhet men hela 2,8 procent av sysselsättningen för utrikesfödda. Det motsvarar sysselsättning för nästan 28 000 personer – en tredjedel fler än på övriga arbetsmarknaden. 

Kompetensföretagens senaste konsultundersökning visar att 84 procent av de utrikesfödda rekommenderar jobbet till en vän eller bekant, och tre av fyra tror att konsultjobbet kommer att leda till andra jobb i framtiden. 

– Det går inte att beskriva känslan när man får erbjuda dessa fantastiska talanger ett bra jobb. Oavsett om det är i linje med kandidatens kompetens är det ett första steg in – det är ovärderligt för personens framtid, för företagen och för samhället i stort, säger Sofi Fridland.   

Viktigt att känna mening i jobbet

Vi har tidigare beskrivit hur viktigt det är att känna arbetsengagemang, och att det bidrar till en positiv upplevelse av jobbet. Till Dagens Industri säger konsulten Uzoma Kenkwo att jobbet är fantastiskt: Det är ju inte alltid man får beröm bara för att man gör någonting bra, men här får jag höra många glada kommentarer från äldre människor. Jag ser även barn som kommenterar vårt arbete till sina föräldrar. Allt det här betyder att vi gör någonting positivt och att vi skapar förändring.  

FAKTARUTA
Företag: JustArrived
Verksamhet: rekryterings- & bemanningslösningar kopplat till utrikesfödda talanger
Aktuella tjänster: Ta hand om felparkerade elsparkcyklar
Närvaro:  Huvudkontor i Stockholm
Webbplats: JustArrived