Bra kundbetyg för bemannings­branschen i SKI-mätning

Svenskt Kvalitetsindex mäter bemanningsbranschen för fjortonde året i rad och konstaterar att den har goda och stabila kundbetyg. Undersökningen visar på en jämn och stabil nivå – de senaste åren har kundnöjdheten legat på 69, vilket är ett bra betyg. Dock pekar den också på det osäkra läget som råder, och svårigheten att planera framåt. Läs mer här.