Hoppa till innehåll

Sättet vi arbetar, utbildar och organiserar oss på förändras snabbt idag. Vi står inför helt nya utmaningar på arbetsmarknaden när allt fler söker mer flexibla och individuella arbetssätt. Framtidens arbetsmarknad är konsultens

De som finns på arbetsmarknaden idag är föräldrar, arbetande studenter, funktionsnedsatta, seniorer, deltidsarbetande och egenföretagare vilket ställer nya krav på hur arbete och samhälle organiseras. Efterfrågan på frihet, individualisering och personlig utveckling är idag större än någonsin. Arbetskraften är också mer välutbildad än tidigare nästan 40 procent av befolkningen i OECD-länderna en eftergymnasial utbildning.

Framtidens arbetsmarknad är konsultens

Framtidens arbetsmarknad består av många olika arbetsformer; lönearbete, egenföretagande, nätverksföretagande, kreativt arbete, gig-arbete genom tekniska plattformar, arbete i hemmet och volontärarbete är några exempel. Den här utvecklingen gör att traditionella anställningar inte längre kommer att vara utgångspunkten för våra analyser och regleringar. Vi står inför kompetensföretagens epok, konsultrollen är framtiden.

Konsultrollen är ett smart val med goda framtidsutsikter i Sverige

”Ett bra jobb” betyder idag något annat än förr. Vad människor upplever som ett bra jobb beror på var i världen och i vilken sektor de arbetar. Vissa förväntningar är dock återkommande: man vill ha en lön som det går att leva på, rimliga förmåner, möjlighet att försörja familjen, ett visst skydd vid sjukdom och arbetslöshet samt en rimlig balans mellan arbete och fritid. I utvecklade ekonomier kombineras det här med önskemål om flexiblare arbete som passar de egna behoven. Det kan handla om att välja förmåner, arbetstider eller arbetsplats. Nästa nivå är önskemål om att anpassa arbetet efter sin egen personlighet. Arbetet måste bidra till självförverkligande och möjligheten att uttrycka sin unika identitet. Sammantaget skapar det behov av arbetsformer som är mer anpassningsbara än tidigare. Allt detta erbjuder arbetet som konsult idag.

– Konsultrollen är ett smart val med goda framtidsutsikter i Sverige idag. Allt fler söker sig till roller inom bemanning, såväl de unga som är på väg in på arbetsmarknaden och vill prova olika roller och olika arbetsgivare men även seniorer som vill fortsätta att bidra i sina respektive branscher men på egna, mer flexibla villkor, säger Patrik Eidfelt, tf Förbundsdirektör på Kompetensföretagen.

De nya jobben som växer fram kräver bredare förmågor och kunskaper än tidigare. Arbeten som tidigare uppfattats som enkla eller okvalificerade kräver idag ett större ansvarstagande.

– En av näringslivets största utmaningar är kompetensbrist. Därför kommer konsultens mångsidighet och breda erfarenhet av branscher och arbetsgivare bli än mer eftersökt i framtiden, avslutar Patrik Eidfelt.